Novosti

Vidi više
Više

Produljenje roka za dostavu radova

Ovim putem vas obavještavamo kako je donesena odluka da se rok za dostavu radova za 30. ljetnu...

Više

Hrvatski kineziološki savez i Hrvatska olimpijska akademija potpisali Sporazum o suradnji

Zagreb, 1. ožujka 2022. Hrvatski kineziološki savez potpisao je s  Hrvatskom olimpijskom akademijom sporazum...

foto 2 1

O nama

Hrvatski kineziološki savez (HKS) organiziran je kao savez udruga u koji se udružuju udruge kineziologa općina, gradova i županija s područja Republike Hrvatske s djelovanjem u području edukacije, sporta, sportske rekreacije, kineziterapije i ostalih srodnih područja. Članovi saveza mogu biti i pojedinci, zaslužni stručnjaci iz navedenih područja.

Više
Slika8

Aktualnosti

Vidi više
Više

Stručna periodika

Pregled obavljene literature možete potražiti na slijedećim linkovima: Katalog knjižnice...

Više

Aktivnosti udruga

UK Bjelovar - Jasenko Matija - 097/7994477 UK Bujština - Martinović Sergej - 098/548997 - Ova...

Više

Stručni i znanstveni skupovi

29. LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKEna temu: „Pedagoške kompetencije u...

Naši partneri