O nama

O HRVATSKOM KINEZIOLOŠKOM SAVEZU
Hrvatski kineziološki savez (HKS) organiziran je kao savez udruga u koji se udružuju udruge kineziologa općina, gradova i županija s područja Republike Hrvatske s djelovanjem u području edukacije, sporta, sportske rekreacije, kineziterapije i ostalih srodnih područja. Članovi saveza mogu biti i pojedinci, zaslužni stručnjaci iz navedenih područja.
Ciljevi i područja djelovanja Saveza opisani su u Statutu HKS-a (Članak 13.):
Kao stručna organizacija Savez ima za cilj realizaciju pozitivnih dostignuća znanosti koja se ostvaruju procesom tjelesne i zdravstvene kulture, sporta, sportske rekreacije, kineziterapije i ostalih srodnih područja čime se neposredno doprinosi razvoju kineziologije, unaprjeđenju odgojno-izobrazbenih programa, razvoju znanosti, promicanju tjelesnih aktivnosti i sporta, poboljšanju i unaprjeđenju fizičkog i mentalnog zdravlja, promicanja zdravih stilova života te poticanja međuljudske tolerancije.
Područje djelovanja Saveza: OBRAZOVANJE, ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJE; znanost, stručni rad i istraživanje
Osnivačka skupština Udruženja učitelja, nastavnika i profesora tjelesnog odgoja NR Hrvatske održana je 17. veljače 1952. godine u dvorani “Prosvjete“ u Palmotićevoj ulici u Zagrebu, 21. veljače 1952. godine konstituiran je Upravni odbor i pet sekcija (Udruženje, 1952.). Za prvog predsjednika imenovan je prof. Emil Vukotić, a 1974.godine i za prvog doživotnog počasnog predsjednika Udruženja učitelja, nastavnika i profesora tjelesnog odgoja Hrvatske. Funkciju predsjednika naše strukovne organizacije obnašali su brojni poznati i uvaženi kolege sustručnjaci, a godine 1989. prof.dr.sc. Vladimir Findak je izabran za doživotnog počasnog predsjednika Saveza pedagoga fizičke kulture Hrvatske.
Od 1952. godine mijenjao se je i naziv naše organizacije: Udruženje učitelja, nastavnika i profesora tjelesnog odgoja NR Hrvatske, Društvo učitelja, nastavnika i profesora fizičkog odgoja NR Hrvatske, Društvo pedagoga fizičke kulture SR Hrvatske, Savez pedagoga fizičke kulture SR Hrvatske, Hrvatski kineziološki savez.
Transformaciju naziva naše organizacije pratile su i druge manifestacije po kojima je bio prepoznatljiv njezin identitet. Ističemo samo neke:

  •  prvi broj našeg glasila pod nazivom „Bilten“ Društva učitelja, nastavnika i profesora fizičkog odgoja NR Hrvatske izašao je 19. ožujka 1952. godine,
  •  godine 1954. izrađena je značka naše organizacije,
  •  prvi „Kodeks pedagoga fizičke kulture Hrvatske" usvojen je 1982. godine,
  •  a prvi „Adresar" pedagoga fizičke kulture Hrvatske izašao je 1987. godine,
  •  prvi puta u povijesti, ne samo u nas nego i u svijetu, 13. prosinca 1990. godine inaugurirana je u Zagrebu „Zakletva pedagoga fizičke kulture", uz ostalo, s temeljnim ciljem da bude ne samo putokaz našoj vrijednosnoj orijentaciji u sistemu rada i ponašanja, nego i informacija okruženju o našem identitetu, legitimacija našega stručnog i moralnog bića s kojim se predstavljamo javnosti,
  •  godine 1994. na III. ljetnoj školi pedagoga fizičke kulture u Rovinju usvojena je „Deklaracija o kretanju kao faktoru zdravlja". S obzirom da je „Deklaracija" prvi takav dokument ne samo u našoj zemlji (6.listopada 1994. prihvatio ju je Hrvatski olimpijski odbor), nego i u svijetu, 29, lipnja 1994. godine upućena je Međunarodnom olimpijskom odboru (HKS i AOZH, 2007.).

Članovi HKS-a vrlo uspješno sudjeluju u znanstvenom, stručnom, društvenom i javnom životu. U proteklom razdoblju HKS je samostalno ili u suradnji s drugim organizacijama, organizirao i realizirao nekoliko međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova.
U proteklih šezdeset pet godina proveli su brojna školska, međuškolska, općinska, gradska i državna natjecanja učenika, organizirali velike sportske priredbe i manifestacije vezane uz obilježavanje brojnih obljetnica: 60-tu godišnjicu prvog seminara na kojem su osposobljeni prvi nastavnici fizičkog odgoja u Hrvatskoj, 80-tu godišnjicu uvođenja nastave fizičkog odgoja u škole u Hrvatskoj, 90-tu godišnjicu osnivanja Društva nastavnika tjelovježbe za Hrvatsku i Dalmaciju, 90-tu obljetnicu Olimpijskih igara, 110-tu godišnjicu uvođenja nastave tjelesnog odgoja u srednje škole Grada Zagreba, 50-tu godišnjicu osnivanja Udruženja učitelja, nastavnika i profesora tjelesnog odgoja NR Hrvatske i drugo.
Članovi HKS-a aktivno su sudjelovali su u izradi planova i programa tjelesne i zdravstvene kulture, zakona i podzakonskih akata te drugih brojnih dokumenata vezanih uz područje našeg djelovanja. Zahvaljujući njihovom angažmanu nastava tjelesne i zdravstvene kulture osigurala je svoje mjesto u planovima i programima predškole, osnovne škole, srednje škole i na visokim školama i fakultetima.
U proteklom razdoblju brojni kineziolozi su dobili nagrade i priznanja ne samo iz područja edukacije, sporta i sportske rekreacije, nego i mnoga druga društvena priznanja i nagrade. Od 1981. godine Hrvatski kineziološki savez svake godine dodjeljuje svojim članovima priznanja koja se dodjeljuju u tri kategorije: Zaslužni kineziolog s poveljom za životno djelo, Zahvalnica za dugogodišnji rad sa zlatnom značkom i Diploma sa zlatnom značkom.
Od inauguriranja kineziologije kao supstratne znanosti došlo je do još većih pozitivnih pomaka u svim područjima našeg djelovanja. Dostignuća kineziologije inkorporirana su ne samo u njihovim primijenjenim područjima, nego su ih u značajnoj mjeri koristila i druga bliska područja, te srodne znanosti i znanstvene discipline.
Hrvatski kineziološki savez član je Hrvatskog olimpijskog odbora i to od njegova osnivanja, a od 2007. godine član je FIEP-a Europe (Federation Interantionall dÉducation Physical).
Hrvatski kineziološki savez dobitnik je Državne godišnje nagrade za sport Franjo Bučar 2014. godine.