Projekti

Natječajna dokumentacija

Tekst natječaja HKS - Preuzmi

Obrasci za natječaj - Preuzmi

Upute predlagateljima - Preuzmi

RAZVOJ PROGRAMA NASTAVNOG I TRENAŽNOG PROCESA U PODRUČJU EDUKACIJE, SPORTA, SPORTSKE REKREACIJE, KINEZITERAPIJE I ZDRAVSTVENE KINEZIOLOGIJE
Hrvatski kineziološki savez je odlučio svake godine raspisivati natječaj za sufinanciranje znanstvenih projekata koji bi provodili kineziolozi na svojim institucijama u cilju unapređenja nastavnog i trenažnog procesa u području edukacije, sporta, sportske rekreacije, kineziterapije i zdravstvene kineziologije.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi članovi gradskih i županijskih kinezioloških saveza učlanjenih u Hrvatski kineziološki savez.
U razmatranje će se uzeti svi projekti vezani uz:

  • unapređenje nastavnog procesa u osnovnim, srednjim školama i visokoškolskim ustanovama,
  • unapređenje trenažnog procesa u području sporta,
  • poticanje i razvoj sporta u lokalnoj zajednici,
  • programe sportske rekreacije,
  • programe u kineziterapiji,
  • programe s ciljem unapređenja zdravlja.

Projekti će biti sufinancirani u vrijednosti 10.000,00 Kn od kojih je 2.500,00 Kn namijenjeno za rekvizite i opremu. Svi rekviziti i oprema nakon provedbe projekta ostaju na upotrebu školi/klubu/udruzi. Pristigle prijedloge će valorizirati povjerenstvo imenovano od Upravnog odbora Hrvatskog kineziološkog saveza. Odobreni projekti trebaju, ovisno o potrebi i vrsti projekta, nakon toga zatražiti dozvolu etičkog povjerenstva Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, Splitu ili Osijeku. Voditelj projekta se obavezuje pribaviti i sve ostale potrebne dozvole za provedbu projekta.
Svi nositelja projekta su obavezni prezentirati rezultate istraživanja po završetku projekta na prvoj slijedećoj Ljetnoj školi kineziologa. Programi mogu biti sufinancirani i iz drugih izvora u iznosu ne većem od 33% ukupne vrijednosti projekta.