Projekti

Natječajna dokumentacija 

Tekst natječaja 

Upute za prijavitelje

Obrazac prijave

 

 

Sukladno odluci Upravnog odbora od 18.01.2024., Hrvatski kineziološki savez raspisuje

N A T J E Č A J

za sufinanciranje programa za razvoj nastavnog i trenažnog procesa u području edukacije, sporta, sportske rekreacije, kineziterapije, zdravstvene kineziologije i motoričke pismenosti u 2024. godini