Hrvatski Kineziološki Savez

Natječajna dokumentacija 

Tekst natječaja

Upute za prijavitelje

Obrazac prijave

 

Natječaj za financiranje programa „OLIMPIZAM NA DJELU“

Prema Natječaju „Olimpizam na djelu“ Hrvatski kineziološki savez (HKS) u suradnji s Hrvatskom olimpijskom akademijom (HOA) financira nabavku opreme i rekvizita za provedbu nastavnog programa iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj). HKS i HOA raspisuju natječaj kako bi zajednički djelovali na unapređenju provođenja nastave tjelesne i zdravstvene kulture u školama, promicanju olimpijskih načela i vrijednosti među učenicima te na razvoj sporta u školama u Republici Hrvatskoj, a osobito na područjima posebne državne srbi, područjima zahvaćenim prirodnim katastrofama i školama s otežanim uvjetima rada.


Temeljni ciljevi Natječaja su razvijanje i provođenje aktivnosti koje će pridonijeti unapređenju nastavnog procesa predmeta  Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnim i srednjim školama  kroz redovite, izvannastavne i izvanškolske programe.

 

Zagreb, 1. ožujka 2022.

Sporazum o suradnji HKS HOA

Hrvatski kineziološki savez potpisao je s  Hrvatskom olimpijskom akademijom sporazum o međusobnoj suradnji u provedbi natječaja „Olimpizam na djelu“ u 2022. godini, kako bi zajednički djelovali na unapređenju provođenja nastave tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim i srednjim školama, promicanju olimpijskih načela i olimpijskih vrijednosti među učenicima te na razvoj sporta u školama u Republici Hrvatskoj.

Suradnja se odnosi na provedbu natječaja za nabavu sportske opreme i rekvizita potrebne za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture i izvannastavnih sportskih i tjelovježbenih aktivnosti za ukupno tri škole koje u okviru osvojene nagrade biraju nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture pobjedničkih škola u skladu s prijavom na natječaj i uz suglasnost ravnatelja škole.

Nakon provedbe natječaja, dodjele nagrada organizirat će se za vrijeme održavanja 30. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske u Zadru 2022. godine.