Olimpizam na djelu 2023.

Natječaj za financiranje programa „OLIMPIZAM NA DJELU“ - 2023.

 

Prema Natječaju „Olimpizam na djelu“ Hrvatski kineziološki savez (HKS) u suradnji s Hrvatskom olimpijskom akademijom (HOA) financira nabavku opreme i rekvizita za provedbu nastavnog programa iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj u 2023. godini te nabavku sportske obuće za nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture (u daljnjem tekstu: Natječaj).

 

HKS i HOA raspisuju natječaj kako bi zajednički djelovali na unapređenju provođenja nastave tjelesne i zdravstvene kulture u školama, promicanju olimpijskih načela i vrijednosti među učenicima te na razvoj sporta u školama u Republici Hrvatskoj, a osobito na područjima posebne državne skrbi, područjima zahvaćenim prirodnim katastrofama i školama s otežanim uvjetima rada.

 

Temeljni ciljevi Natječaja su razvijanje i provođenje aktivnosti koje će pridonijeti unapređenju nastavnog procesa predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnim i srednjim školama kroz redovite, izvannastavne i izvanškolske programe.

 

Detalji Natječaja su na linku: https://www.hrks.hr/projekti/projekti