Natječaj za financiranje programa "OLIMPIZAM NA DJELU"

Natječajna dokumentacija 

Tekst natječaja

Upute za prijavitelje

Obrazac prijave

 

Natječaj za financiranje programa „OLIMPIZAM NA DJELU“

Prema Natječaju „Olimpizam na djelu“ Hrvatski kineziološki savez (HKS) u suradnji s Hrvatskom olimpijskom akademijom (HOA) financira nabavku opreme i rekvizita za provedbu nastavnog programa iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj). HKS i HOA raspisuju natječaj kako bi zajednički djelovali na unapređenju provođenja nastave tjelesne i zdravstvene kulture u školama, promicanju olimpijskih načela i vrijednosti među učenicima te na razvoj sporta u školama u Republici Hrvatskoj, a osobito na područjima posebne državne srbi, područjima zahvaćenim prirodnim katastrofama i školama s otežanim uvjetima rada.


Temeljni ciljevi Natječaja su razvijanje i provođenje aktivnosti koje će pridonijeti unapređenju nastavnog procesa predmeta  Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnim i srednjim školama  kroz redovite, izvannastavne i izvanškolske programe.