Skupština Hrvatskog kineziološkog saveza

Poštovane članice Hrvatskog kineziološkog saveza, sukladno Statutu Hrvatskog kineziološkog saveza, sazivam redovitu godišnju online Skupštinu Hrvatskog kineziološkog saveza 17.12.2021. u 18.00 sati preko platforme
MS Teams.

Poveznica za povezivanje preko platforme MS Teams biti će poslana naknadno.

Predloženi dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine

1.1. Radno predsjedništvo
1.2. Verifikacijska komisija
1.3. Zapisničar i dva ovjerovitelja

2. Utvrđivanje nazočnih članova Skupštine i izviješće Verifikacijske komisije
3. Izvješća:

3.1. Izvješće o radu Saveza u 2021. godini
3.2. Izvješće Nadzornog odbora o radu u 2021. godini
3.3. Izvješće o financijskom poslovanju Saveza u 2021. godini

4. Rasprava o izvješćima i donošenje zaključaka
5. Program rada za 2022. godinu
6. Financijski plan za 2022. godinu
7. Prijedlog izmjene Pravilnika o dodjeli priznanja kineziolozima Republike Hrvatske
8. Prijem novih članica u HKS
9. Razno

Predsjednik Hrvatskog kineziološkog saveza
prof.dr.sc. Goran Leko

PDF verzija (download)