Naslovnica
AKTUALNOSTI
Stručna periodika
Stručni i znanstveni skupovi
Aktivnost udruga
USTROJ SAVEZA
Skupština
Upravni odbor
Predsjednik
Tajnik
Nadzorni odbor
Sud časti
Ljetna škola kineziologA
20. ljetna škola
Naših 20 godina
ZBORNICI RADOVA
FIEP BOOK
PRIZNANJA SAVEZA
Zaslužni kineziolog
Zahvalnica
Diploma
Ostala priznanja
Kontakti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FEDERATION  INTERNATIONALE   D'EDUCATION PHYSIQUE
Naslovnica : Zbornici radova : 21. ljetna škola
 
SADRŽAJ

  IMPRESUM
  SADRŽAJ
1. INTENZIFIKACIJA PROCESA VJEŽBANJA U PODRUČJIMA EDUKACIJE, SPORTA, SPORTSKE REKREACIJE I KINEZITERAPIJE
2. INTENZIFIKACIJA PROCESA VJEŽBANJA U PODRUČJU EDUKACIJE
3. INTENZIFIKACIJA RADNOG OPTEREĆENJA U SPORTU
4. INTENZIFIKACIJA PROCESA VJEŽBANJA U PODRUČJIMA SPORTSKE REKREACIJE
5. INTENZIFIKACIJA PROCESA VJEŽBANJA U PODRUČJU KINEZITERAPIJE
6. MOTORIČKO UČENJE U FUNKCIJI INTENZIFIKACIJE PROCESA VJEŽBANJA
7. UČINCI REDOVITE TJELESNE AKTIVNOSTI I VJEŽBANJA NA RAZINU MASNOĆA U KRVI
8. DOPRINOS POJEDINIH DIJELOVA SATA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE KVALITETI I INTEZIFIKACIJI NASTAVNOG PROCESA
9. INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA – ČIMBENIK KVALITETE I INTEZIFIKACIJE NASTAVNOG PROCESA
10. GLAZBENI SADRŽAJ KAO ČIMBENIK INTENZIFIKACIJE RADA U PRIPREMNOM DIJELU SATA
11. POLIGON PREPREKA KAO ČIMBENIK INTENZIFIKACIJE RADA NA SATU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
12. SWISS LOPTA, MOGUĆNOST POVEĆANJA OPSEGA POKRETA ART. TALOCRURALIS
13. UTJECAJ „SLIM & FIT“ PROGRAMA NA REGULACIJU TJELESNE MASE
14. TREND RAZVOJA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA OD 5. DO 8. RAZREDA
15. RELACIJE IZMEĐU ANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA I AKTIVNOSTI PREDŠKOLSKOG DJETETA U SLOBODNO VRIJEME
16. KONSTRUKCIJA I EVALUACIJA JEDNE NOVE SKALE STAVA PREMA SPORTU
17. INTERESI STUDENATA/ICA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA ZA TEORETSKE KINEZIOLOŠKE TEME
18. RELACIJE IZMEĐU STANJA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA UČENIKA 7. I 8. RAZREDA
19. LATENTNA STRUKTURA PROCJENA RAZLIČITIH SPORTOVA PREMA KORISNOSTI ZA ZDRAVLJE
20. PREDIKCIJSKI UTJECAJ KONVENCIONALNIH SELEKCIJSKIH PARAMETARA NA SPECIFIČNU IZDRŽLJIVOST POMORSKIH KOMANDOSA
21. KONSTRUKCIJA LJESTVICE ZA MJERENJE ZDRAVOG ŽIVOTNOG STILA SREDNJOŠKOLACA
22. RAZLIKE U NIVOU TJELESNE AKTIVNOSTI KOD MUŠKARACA I ŽENA PREKO 60 GODINA STAROSTI
23. LATENTNA STRUKTURA RODNIH STEREOTIPA U SPORTU
24. RAZLIKE IZMEĐU MLAĐIH I STARIJIH NASTAVNIKA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE KOD RJEŠAVANJA KONFLIKTNIH SITUACIJA
25. 3D KINEMATIČKA ANALIZA SKOKA S MOTKOM KAO PREDUVJET MODELIRANJA TRENAŽNOG PROCESA – SLUČAJ HRVATSKOG REKORDERA
26. METRIJSKE KARAKTERISTIKE ZNANJA TEHNIČKE IZVEDBE ELEMENATA KARATEA KOD PREDŠKOLACA
27. ANALIZA RAZLIKA U REZULTATIMA FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI UČENIKA DRUGIH RAZREDA SREDNJE ŠKOLE VRBOVEC
28. RAZLIKE U NEKIM ANTROPOMETRIJSKIM I MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA ŽENA REKRETIVKI U DVADESETIM I TRIDESETIM GODINAMA ŽIVOTA
29. OBJEKTIVNA PROCJENA NOGOMETNIH ZNANJA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
30. LATENTNA STRUKTURA LJESTVICE ZA MJERENJE ZDRAVOG ŽIVOTNOG STILA SREDNJOŠKOLACA
31. MOTORIČKE SPOSOBNOSTI I PREDIKTORI MOTORIČKIH ZNANJA
32. RAZINA TJELESNE AKTIVNOSTI ZA VRIJEME TRI TIPA SATA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
33. ANALIZA PROMJENA NEKIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD PREDŠKOLSKE DJECE POLAZNIKA ATLETSKOG VRTIĆA
34. RAZLIKE IZMEĐU NOGOMETNIH I RUKOMETNIH VRATARA U FUNKCIONALNIM PARAMETRIMA
35. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI STUDENTICA ODJELA ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI
36. KRETANJE VRIJEDNOSTI ANTROPOMETRIJSKIH MJERA I TESTOVA ZA PROCJENU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD UČENICA OD 5. DO 8. RAZREDA
37. PRIMJENA RAZLIČITIH ORGANIZACIJSKIH POSTAVA VJEŽBANJA U CILJU INTENZIFIKACIJE TRENINGA HRVAČA
38. INTENZIFIKACIJA TRENINGA SNAGE NOGOMETAŠA
39. MBS („MOVEMENT BALANCE SYSTEM“) U FUNKCIJI POBOLJŠANJA KVALITETE POKRETA KAO TEMELJA KVALITETE ŽIVOTA DJECE I OMLADINE
40. INTENZIFIKACIJA U TRENINGU FLEKSIBILNOSTI
41. INTENZIFIKACIJA JEDNOSTAVNIH GRUPNIH METODIČKIH ORGANIZACIJSKIH OBLIKA RADA U RAZREDNOJ NASTAVI PRIMJENOM DOPUNSKE VJEŽBE - PILATES NA LOPTI
42. NAČINI BORBE U FUNKCIJI POVEĆANJA INTENZITETA NA TRENINGU HRVANJA
43. INTENZIFIKACIJA U PROCESU PODUKE NEPLIVAČA
44. INTENZIFIKACIJA PROCESA VJEŽBANJA U OKVIRU RAZREDNIH PLESNIH SKUPINA - PRIMJER OŠ „LJUBO BABIĆ“, JASTREBARSKO
45. INTENZIFIKACIJA ENERGETSKOG TRENINGA U VATERPOLU
46. PRIMJENA IGARA U BASEBALL-U/SOFTBALL-U
47. INTENZIFIKACIJA PROCESA VJEŽBANJA U HIDROKINEZITERAPIJI
48. INTENZIFIKACIJA NASTAVE U SKROMNIM MATERIJALNIM UVJETIMA RADA
49. INTENZIFIKACIJA NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE POTICANJEM RADNE ATMOSFERE STUDENATA POMORSTVA
50. POLIGON PREPREKA KAO SREDSTVO INTENZIFIKACIJE U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
51. ZNAČENJE PLIVANJA U PREVENCIJI POSTURALNIH POREMEĆAJA KOD DJECE MLAĐE ŠKOLSKE DOBI
52. NORDIJSKO HODANJE U CILJU INTENZIFIKACIJE NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
53. PROVJERAVANJE EFEKATA UČENJA MOTORIČKOG ZNANJA KOD UČENIKA PRVIH RAZREDA S CILJEM INTENZIFIKACIJE NASTAVNOG PROCESA
54. ULOGA I ZNAČENJE OUTDOOR AKTIVNOSTI U INTENZIFIKACIJI PROCESA VJEŽBANJA
55. STRUKTURNA ANALIZA KRETANJA HOKEJAŠA I NOGOMETAŠA TIJEKOM IGRE RAZLIČITIM INTENZITETOM
56. INTENZIFIKACIJA TRENINGA U FUTSALU PRIMJENOM SPECIFIČNIH KRETANJA U SITUACIJSKIM VJEŽBAMA ZA RAZVOJ ANAEROBNE IZDRŽLJIVOSTI
57. ZDRAVSTVENA PREVENCIJA
58. USUSRET DOBIVANJA ECTS-A U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU TE INTENZIFIKACIJA TOG PROCESA
59. PRAĆENJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA RAZREDNE NASTAVE
60. ANALIZA STANJA SPORTSKIH AKTIVNOSTI, POSTIGNUĆA, KADROVA I OBJEKATA U UČENIČKIM DOMOVIMA HRVATSKE
61. ŠTO JE SLACKLINING?
62. OPEN FUN FOOTBALL SCHOOL: DJECA AMBASADORI MIRA
63. SPORTSKA ANKETA STUDENATA PRVE GODINE VISOKOGA GOSPODARSKOGA UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
64. KINEZIOLOŠKA ANALIZA RADA S ALATIMA ZA REZANJE U PREŽIVLJAVANJU ČOVJEKA U PRIRODI
65. VATRA U PREŽIVLJAVANJU ČOVJEKA U PRIRODI
66. ASPEKTI PRIMJENE MATEMATIČKOG MODELIRANJA I DINAMIČKIH SUSTAVA U KINEZIOLOGIJI
67. ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO U FUNKCIJI ODGOJA UČENIKA
68. SMJERNICE U PREVENCIJI PADOVA STARIJIH OSOBA
69. PRIKAZ VJEŽBI SNAGE ZA JAČANJE I STABILIZACIJU TRUPA KOD PLIVAČA JUNIORSKOG UZRASTA
70. PROVJERA ZNANJA O TJELESNOM VJEŽBANJU, SPORTU I SPORTAŠIMA UČENIKA 7. I 8. RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA
71. MODEL PRIMJENE NASTAVNIH SADRŽAJA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE SPORTSKOG ODJELJENJA DRUGE GIMNAZIJE VARAŽDIN
72. PRIMJENA VJEŽBI ISTEZANJA NA RAZVOJ FLEKSIBILNOSTI U TRENAŽNOM PROCESU PLIVAČA
73. PRIKAZ RADA ŠPORTSKOG DRUŠTVA EKONOMSKOG FAKULTETA
74. ANALIZA SPORTSKIH POSTIGNUĆA STUDENTSKIH EKIPA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE NA NATJECANJIMA SVEUČILIŠNOG PRVENSTVA U ZAGREBU
75. INTEGRIRANA NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE I INFORMATIKE U SEDMOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE
76. PRVENSTVO ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA GRADA KRIŽEVCI – OSNOVNE ŠKOLE
77. ANALIZA SPORTSKIH POSTIGNUĆA VISOKOŠKOLSKIH EKIPA U JUDU NA PRVENSTVIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
78. MOTIVACIJA ZA TJELESNU AKTIVNOST U CENTRU ZA TRAUMU NA VELEUČILIŠTU „LAVOSLAV RUŽIČKA“ U VUKOVARU
79. SPORTSKO PENJANJE U ŠKOLAMA
80. TRENDOVI SUDJELOVANJA STUDENATA NA SVEUČILIŠNIM SPORTSKIM NATJECANJIMA U ZAGREBU
81. DRŽAVNO PRVENSTVO ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UČENIKE SA INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA
82. STUDENTSKI SPORT U SUSTAVU VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE
83. ORIJENTACIJA UČENIKA PREMA INDIVIDUALIZACIJI NASTAVE IZ TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
84. PRILOG OPTIMALIZACIJI IZVANNASTAVNIH I IZVANŠKOLSKIH ORGANIZACIJSKIH OBLIKA RADA
85. SAMOPROCJENA EFIKASNOSTI STUDENTICA ZAGREBAČKOG SVEUČILIŠTA U FUTSALU
86. UTJECAJ PROGRAMIRANOG FITNES TRENINGA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA PROMJENE U POKAZATELJIMA REPETITIVNE SNAGE ZA STUDENTICE
87. NATJECATELJSKI CHEERLEADING - NOVI PRISTUP ŠKOLSKIM NAVIJAČKIM SKUPINAMA
88. PRVENSTVO ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA GRADA KRIŽEVCI – SREDNJE ŠKOLE
89. ZDRAVSTVENO UTEMELJENA TJELESNA AKTIVNOST U PREVENCIJI PRETILOSTI I POREMEĆAJA TJELESNOG DRŽANJA DJECE I MLADIH
90. INTERESI I SKLONOSTI UČENIKA SREDNJE ŠKOLE PREMA NASTAVNIM SADRŽAJIMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
  POPIS AUTORA KOJI SU OBJAVILI RADOVE U ZBORNIKU 21. LJETNE ŠKOLE KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE
 
Korisni sadržaji
Kodeks kineziologa Hrvatske Kodeks kineziologa Hrvatske