Naslovnica
AKTUALNOSTI
Stručna periodika
Stručni i znanstveni skupovi
Aktivnost udruga
USTROJ SAVEZA
Skupština
Upravni odbor
Predsjednik
Tajnik
Nadzorni odbor
Sud časti
Ljetna škola kineziologA
20. ljetna škola
Naših 20 godina
ZBORNICI RADOVA
FIEP BOOK
PRIZNANJA SAVEZA
Zaslužni kineziolog
Zahvalnica
Diploma
Ostala priznanja
Kontakti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FEDERATION  INTERNATIONALE   D'EDUCATION PHYSIQUE
Naslovnica : Zbornici radova : 20. ljetna škola
 
SADRŽAJ

  NASLOVNICA
  IMPRESUM
  UVODNIK
  SADRŽAJ
1. DIJAGNOSTIKA U PODRUČJIMA EDUKACIJE, SPORTA, SPORTSKE REKREACIJE I KINEZITERAPIJE
2. DIJAGNOSTIKA U EDUKACIJI
3. NOVE TEHNOLOGIJE U DIJAGNOSTICI PRIPREMLJENOSTI SPORTAŠA
4. DIJAGNOSTIKA U PODRUČJU SPORTSKE REKREACIJE
5. DIJAGNOSTIKA U KINEZITERAPIJI
6. JESU LI LIJEČNIČKI PREGLED I DIJAGNOSTIČKE METODE OBVEZNE PRETHODNICE TJELESNOM VJEŽBANJU?
7. RAZLIKE U POKAZATELJIMA AEROBNIH SPOSOBNOSTI IZMEĐU KANDIDATA ZA U18 I SENIORSKU RAGBI REPREZENTACIJU HRVATSKE
8. WII BALANCE BOARD (NINTENDO) KAO DIJAGNOSTIČKI INSTRUMENT
9. ANALIZA DVIJU SKUPINA PORAŽENIH EKIPA U SVRHU DIJAGNOSTIKE U ODBOJCI
10. RAZLIKE U MORFOLOŠKOM STATUSU STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA I KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA U ZAGREBU
11. URBANO-RURALNE RAZLIKE U KINANTROPOLOŠKOM STATUSU UČENICA 8. RAZREDA
12. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI UČENIKA U SREDNJOJ ŠKOLI
13. RAZLIKE IZMEĐU KADETA I MLAĐIH KADETA RUKOMETAŠA U ANTROPOMETRIJSKIM KARAKTERISTIKAMA
14. DIJAGNOSTIKA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
15. RAZLIKE U SPOSOBNOSTI RAVNOTEŽE S OBZIROM NA SPOL KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
16. MOGUĆNOST PRIMJENE BEEP TESTA ZA PROCJENU AEROBNOG KAPACITETA KOD ŠKOLSKE DJECE U DOBI OD 11. DO 12. GODINE
17. TIPOVI TJELESNOG DRŽANJA U DJECE RAZREDNE NASTAVE
18. PRIMJENA VAGE OMRON BF-500 U DIJAGNOSTICI TJELESNE KONSTITUCIJE STUDENTICA
19. POUZDANOST UPITNIKA PREFERENCIJA PREMA SPORTSKO-REKREACIJSKIM AKTIVNOSTIMA (IZSRP-2007) U POPULACIJI STUDENATA
20. VALIDACIJA MJERNOG INSTRUMENTA ZA PROCJENU SPECIFIČNE AGILNOSTI RUKOMETAŠA
21. DIJAGNOZA STANJA GIMNASTIČKIH PREDZNANJA STUDENTICA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA
22. UNILATERALNA OPTEREĆENJA U RUKOMETU – RAZLIKE U POKAZATELJIMA MOTORIČKE IZVEDBE DOMINANTNE I NEDOMINATNE STRANE TIJELA
23. PREDIKTIVNE VRIJEDNOSTI ANTROPOLOŠKOG STATUSA STUDENATA KOD IZVOĐENJA TEHNIČKIH ELEMENATA IZ KARATEA
24. POVEZANOST DUŽINE SPORTSKOG STAŽA NA RAZINU NEKIH ANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA DJEČAKA HRVAČA
25. POVEZANOST BAVLJENJA SPORTOM S INTERESIMA ZA AKADEMSKE TEME IZ KINEZIOLOGIJE
26. UTJECAJ NEKIH SPECIFIČNIH TESTOVA NA USPJEŠNOST IZVOĐENJA FIGURA U SINKRONIZIRANOM PLIVANJU
27. UTJECAJ ORGANIZIRANOG REKREACIJSKOG BAVLJENJA NOGOMETOM NA EKSPLOZIVNU SNAGU, REPETITIVNU SNAGU I FLEKSIBILNOST ŠKOLSKE DJECE OD 11. DO 12. GODINE
28. IMAJU LI SJEDILAČKE AKTIVNOSTI I UZIMANJE PSIHOAKTIVNIH TVARI UTJECAJ NA BAVLJENJEM SPORTOM KOD ADOLESCENATA?
29. LATENTNA STRUKTURA SKALE STAVA PREMA NOGOMETU NA UZORKU ODRASLIH OSOBA
30. RAZLIKE U STANJU TRENIRANOSTI DJEČAKA KARATAŠA I JUDAŠA
31. SPOLNE I DOBNE RAZLIKE U MOTIVACIJI ZA REKREACIJSKO VJEŽBANJE
32. MJERNA SVOJSTVA SKALE STAVA PREMA NOGOMETU NA UZORKU ODRASLIH OSOBA IZ OPĆE POPULACIJE
33. URBANO RURALNE RAZLIKE ANTROPOMETRIJSKIH OBILJEŽJA, MOTORIČKIH I FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI TE MOTORIČKIH DOSTIGNUĆA (SKOKOVI, TRČANJA I BACANJA) UČENIKA RANE ŠKOLSKE DOBI
34. EFEKTI NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA BAZIČNO-MOTORIČKE SPOSOBNOSTI UČENICA
35. EFEKTI JEDNOGODIŠNJEG REDOVNOG PROGRAMA VJEŽBANJA NA NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE KOD UČENICA PETIH RAZREDA KOJE SE NE BAVE DODATNIM SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA
36. NEKE RAZLIKE U NAPREDOVANJU DJEČAKA I DJEVOJČICA UNIVERZALNE ŠPORTSKE ŠKOLE
37. KONSTRUKCIJA SKALE ZA PROCJENU SAMOEFIKASNOSTI NOGOMETAŠA
38. UTJECAJ MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA NA MOTORIČKE I FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI UČENICA
39. RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA SREDNJOŠKOLACA NOGOMETAŠA I NESPORTAŠA
40. UNIFICIRANJE DIJAGNOSTIČKIH POSTUPAKA ZA PROCJENU OPĆE I SPECIFIČNE KONDICIJSKE PRIREMLJENOSTI HRVAČA
41. BIOFEEDBACK METODA IZBORA U KINEZITERAPIJI
42. KINEZIOLOŠKO MOTRIŠTE NA OBRAZOVNU DIJAGNOSTIKU
43. DIJAGNOSTIKA FUNKCIONALNIH I ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA TENISAČA
44. KONTROLA TRENIRANOSTI BAZIČNIH I SPECIFIČNIH SPOSOBNOSTI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA INTERVENTNE POLICIJE
45. ZNAKOVNI JEZIK U FUNKCIJI NASTAVE TZK
46. DINAMOMETRIJA U DIJAGNOSTIČKIM POSTUPCIMA STANJA TRENIRANOSTI PLIVAČA
47. DIJAGNOSTIKA U TJELESNOJ I ZDRAVSTVENOJ KULTURI: RAČUNALNI PROGRAMI „KINEZIOLOŠKA KULTURA“ KAO POMOĆNO SREDSTVO
48. VREDNOVANJE SPORTSKIH POSTIGNUĆA VISOKOŠKOLSKIH MOMČADI NA SVEUČILIŠNOM PRVENSTVU GRADA ZAGREBA
49. INCIDENCIJA BOLI KOD STUDENATA DRUGE GODINE STUDIJA FIZIOTERAPIJE VELEUČILIŠTA LAVOSLAV RUŽIČKA U VUKOVARU
50. USPOREDBA VRHUNSKOG JUNIORSKOG TENISAČA S PERSPEKTIVNIM JUNIOROM U DOBI OD 13 DO 16 GODINA: PRIKAZ SLUČAJA
51. NORMATIVNE VRIJEDNOSTI SPECIFIČNIH FUNKCIONALNIH I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NOGOMETAŠA REPREZENTATIVACA U KATEGORIJI U – 15
52. RANGIRANJE REZULTATA DJECE POLAZNIKA ATLETSKE ŠKOLE U NEKIM MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA I ZNANJIMA
53. ŠTO UTVRĐUJE DIJAGNOSTIČAR NA PRVOME SATU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE?
54. VREDNOVANJE USPJEŠNOSTI NASTAVNOG PROCESA U OKVIRU PREDMETA JUDO NA KINEZIOLOŠKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
55. DIJAGNOSTIKA STOPALA „AB OVO“ SVAKOG VJEŽBANJA?
56. UČINKOVITOST NAPADA HRVATSKE VATERPOLO REPREZENTACIJE NA SVJETSKOM PRVENSTVU U RIMU 2009.
57. DIJAGNOSTIKA U SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA
58. VAŽNOST DIJAGNOSTIKE I PRIMJENA TERENSKIH TESTOVA ZA PROCJENU
MAKSIMALNOG PRIMITKA KISIKA U NOGOMETU
59. ANALIZA POKAZATELJA SITUACIJSKE EFIKASNOSTI HRVATSKE RUKOMETNE REPREZENTACIJE NA SVJETSKOM PRVENSTVU 2009. U HRVATSKOJ
60. ANALIZA POKAZATELJA EFIKASNOSTI RUKOMETNIH VRATARA NA SVJETSKOM PRVENSTVU 2009. U HRVATSKOJ
61. VAŽNOST KINEZIOLOŠKE AKTIVNOSTI U FORMIRANJU SLOBODNOG VREMENA DJECE
62. MOTORIČKE IGRE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
63. MODEL NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVE KULTURE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
64. ŽIVOT I PREŽIVLJAVANJE U PRIRODI – PREDMET NA ZNANSTVENOM POLJU KINEZIOLOGIJE
65. RAZLIČITI PROGRAMSKI SADRŽAJI U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA EKONOMSKOM FAKULTETU U ZAGREBU
66. PRIJEDLOG MODIFIKACIJE KOŠARKAŠKIH PRAVILA ZA ŠKOLSKA NATJECANJA
67. ANALIZA OPTEREĆENJA VJEŽBANJA TIJEKOM PROVEDBE RAZLIČITIH SADRŽAJA U ZAVRŠNOM DIJELU SATA
68. STOLNI TENIS KAO IZVANŠKOLSKA AKTIVNOST ZA DJECU UKLJUČUJUĆI I DJECU S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
69. NEUROLOŠKO-FIZIOLOŠKE OSNOVE STVARANJA MOTORIČKOG PROGRAMA (ENGRAMA) I MOTORIČKOG UČENJA
70. POPULARIZACIJA ŠKOLSKOG SPORTA PROJEKT „3N“
71. USMJERENOST REZULTATA MJERENJA SUNOŽNOG PRESKAKIVANJA VIJAČE UČENIKA PETIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE NA RAZVOJ UČENIČKIH KOMPETENCIJA
72. ISTEZANJE - TJELESNA AKTIVNOST U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU
73. NAVIKA PUŠENJA KOD SPORTSKIH TRENERA
74. ANALIZA NEKIH ORGANIZACIJSKIH ASPEKATA POČETKA I ZAVRŠETKA SATA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
75. IZVOĐENJE NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U CENTRU ZA TRAUMU NA VELEUČILIŠTU LAVOSLAV RUŽIČKA U VUKOVARU
76. PRIJEDLOZI MOTORIČKIH ZADATAKA ZA UVOĐENJE DJECE STARIJE PREDŠKOLSKE DOBI U KOŠARKAŠKU IGRU
77. KORELACIJE NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE I MATEMATIKE U OSNOVNOJ ŠKOLI
78. KORELACIJE NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE I MATEMATIKE U OSNOVNOJ ŠKOLI
79. ROLANJE KAO IZVANNASTAVNA AKTIVNOST U ŠKOLSKOM ŠPORTSKOM KLUBU KALNIK
80. PRAKTIČNI MODEL FITNES PROGRAMA ZA REKREATIVCE
81. TJELESNA AKTIVNOST I PSIHOLOŠKO FUNKCIONIRANJE KOD STARIJIH OSOBA
82. DORUČAK - NAJVAŽNIJI DNEVNI OBROK
83. PROVJERAVANJE MOTORIČKOG ZNANJA KOD UČENIKA PRVIH RAZREDA
84. KOLIKA JE REALNA MOGUĆNOST PROVOĐENJA NASTAVNIH TEMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ?
85. ŠTO JE PLIOMETRIJA?
86. PRIMJER MODELA VREDNOVANJA MOTORIČKIH ZNANJA U DRUGOM RAZREDU SREDNJE ŠKOLE
87. PRIMJER ANKETNOG UPITNIKA ZA UTVRĐIVANJE UTJECAJA TJELESNOG VJEŽBANJA NA NEKE SEGMENTE KVALITETE ŽIVOTA ŽENA STARIJE ŽIVOTNE DOBI
88. ANALIZA VRIJEDNOSTI BODA I ISHODA KARATE BORBI
  POPIS AUTORA KOJI SU OBJAVILI RADOVE U ZBORNIKU 20. LJETNE ŠKOLE KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE
 
Korisni sadržaji
Kodeks kineziologa Hrvatske Kodeks kineziologa Hrvatske