Naslovnica
AKTUALNOSTI
Stručna periodika
Stručni i znanstveni skupovi
Aktivnost udruga
USTROJ SAVEZA
Skupština
Upravni odbor
Predsjednik
Tajnik
Nadzorni odbor
Sud časti
Ljetna škola kineziologA
20. ljetna škola
Naših 20 godina
ZBORNICI RADOVA
FIEP BOOK
PRIZNANJA SAVEZA
Zaslužni kineziolog
Zahvalnica
Diploma
Ostala priznanja
Kontakti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FEDERATION  INTERNATIONALE   D'EDUCATION PHYSIQUE
Naslovnica : Zbornici radova : 18. ljetna škola
 
SADRŽAJ

  PREDGOVOR
1. NASLOVNICA
2. SADRŽAJ
3. METODIČKI ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA U PODRUČJIMA EDUKACIJE, SPORTA, SPORTSKE REKREACIJE I KINEZITERAPIJE
4. METODIČKI ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA
U PODRUČJU SPORTSKE REKREACIJE
5. METODIČKI ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA
U KINEZITERAPIJI
6. PREVENCIJA METABOLIČKOG SINDROMA TJELOVJEŽBOM
7. ORGANIZACIJSKE I METODIČKE FORME RADA U SPORTU
8. METODIČKI ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA
U PODRUČJU EDUKACIJE
9. EFEKTIVNO VRIJEME VJEŽBANJA U DVA METODIČKA
ORGANIZACIJSKA OBLIKA RADA KOD UČENICA
10. EFEKTI PRIMJENE POLIGONA PREPREKA KAO METODIČKO-
-ORGANIZACIJSKOG OBLIKA RADA TIJEKOM NASTAVE
TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
11. RAZLIKE IZMEĐU KRUŽNOG I PARALELNO-ODJELNOG
OBLIKA RADA PROCIJENJENE PEDOMETROM - UČENICI
12. RAZLIKE U VRIJEDNOSTI FREKVENCIJE SRCA UČENIKA U
RAZLIČITIM METODIČKO-ORGANIZACIJSKIM OBLICIMA
RADA NA SATU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
13. POVEZANOST KINEMATIČKIH PARAMETARA ZALETA,
ODRAZA I VISINE SKOKA UVIS
14. INTERAKCIJA KINEMATIKE ZALETA,
ODRAZA I REZULTATA SKOKA UDALJ
15. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA KAO MODERATOR
INTEGRIRANE NASTAVE U OSNOVNOJ ŠKOLI
16. KONSTRUKCIJA MJERNIH INSTRUMENTA
KOORDINACIJE I AGILNOSTI
17. UTJECAJ IZVANŠKOLSKIH ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI
NA MOTORIČKE I FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI TE
ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE UČENIKA
2. I 3. RAZREDA SREDNJE ŠKOLE
18. PROCJENA INTENZITETA REAKCIJE NA NASILNO
PONAŠANJE TRENERA I SPORTAŠA
19. RELACIJE NEKIH DIMENZIJA ANTROPOLOŠKOG
STATUSA I STATIČKE SNAGE KOD UČENIKA I UČENICA
SREDNJOŠKOLSKE DOBI
20. NEKE METRIJSKE KARAKTERISTIKE
NOVOKONSTRUIRANOG TESTA ZA PROCJENU
EKSPLOZIVNE SNAGE NOGU TIPA SKOČNOSTI
21. STRUKTURA STANDARDNIH SITUACIJSKIH
OBILJEŽJA KOŠARKAŠKIH REPREZENTACIJA
SUDIONIKA OLIMPIJSKIH IGARA 2008. U PEKINGU
22. RAZLIKE U KUTNIM POMACIMA DONJIH EKSTREMITETA
U IZBAČAJU IZMEĐU BOLJIH I LOŠIJIH BACAČA KUGLE
23. RAZLIKE U NEKIM ANTROPOLOŠKIM
OBILJEŽJIMA KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
24. RELACIJE IZMEĐU NEKIH BITNIH POKAZATELJA OTKLONA
POSTURE I KIFOZE U DJECE MLAĐE ŽIVOTNE DOBI
25. PRILOG PROUČAVANJU STRUKTURE MOTORIČKIH
VJEŠTINA KOD DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
26. UTJECAJ MOTORIČKIH ZNANJA I SPOSOBNOSTI NA
REZULTAT U VELESLALOMU KOD DEMONSTRATORA
SKIJANJA RAZLIČITE SKIJAŠKE KVALITETE
27. POVEZANOST IZMEĐU PROCJENE IZVEDBE STARTA I
REZULTATA U SPRINTU STUDENATA KINEZIOLOGIJE
28. RAZLIKE U MOTORIČKIM I MORFOLOŠKIM MJERAMA
ODBOJKAŠA POČETNE POSTAVE I REZERVI
29. UTJECAJ SPECIFIČNIH ATLETSKIH MOTORIČKIH ZNANJA
NA REZULTATE TRČANJA JEDNE SREDNJOPRUGAŠKE
DISCIPLINE KOD STUDENATA KINEZIOLOGIJE
30. MORFOLOŠKE ZNAČAJKE JEDRILIČARA KLASE OPTIMIST,
S POSEBNIM OSVRTOM NA POJAVNOST ENDOMORFIJE
31. ANALIZA RAZVOJNIH TRENDOVA OLIMPIJSKIH
REZULTATA BACAČICA KUGLE
32. METRIJSKE KARAKTERISTIKE MJERNOG
INSTRUMENTA ZA PROCJENU DORZALNIH
POKAZATELJA TJELESNOG DRŽANJA
33. POVEZANOST BOLNOG SINDROMA KRALJEŽNICE I TEŽINE
ŠKOLSKE TORBE U DJECE RAZREDNE NASTAVE
34. POVEZANOST INDEKSA TJELESNE MASE I FUNKCIONALNIH
SPOSOBNOSTI TE RAZLIKE U ISTIMA IZMEĐU UČENIKA
URBANIH NASELJA I RURALNIH SREDINA
35. RAZLIKE U PROSUDBI SITUACIJA NASILJA U SPORTU
PARTICIPANATA U TAEKWONDOU I DRUGIM SPORTOVIMA
36. MORFOLOŠKE I MOTORIČKE ZNAČAJKE KAO SPOLNI
DIMORFIZAM DJECE OD 1. DO 3. RAZREDA
37. PRILOG POBOLJŠANJU VALJANOSTI TESTA PRETKLON
RAZNOŽNO ZA PROCJENU FLEKSIBILNOSTI U ŠKOLAMA
38. ANALIZA INTERESA STUDENATA PREMA
KINEZIOLOŠKIM AKTIVNOSTIMA
39. METRIJSKE KARAKTERISTIKE SKALE NESPORTSKOG
PONAŠANJA NA UZORKU UČENIKA SREDNJE ŠKOLE
40. ANALIZA RAZLIKA U MORFOLOŠKIM OBILJEŽJIMA
I MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA IZMEĐU UČENICA
ODBOJKAŠICA I UČENICA NESPORTAŠICA
41. PRIMJENA PARALELNO-IZMJENIČNOG
OBLIKA RADA U TRENINGU HRVAČA
42. PRIMJENA POLIGONA PREPREKA U RADU S
RUKOMETAŠICAMA MLAĐIH DOBNIH SKUPINA
43. METODIČKO-ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA U NASTAVI
TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U VISOKOM
OBRAZOVANJU
44. PRIMJENA IZMJENIČNO-ODJELNOG OBLIKA
RADA U TRENINGU HRVAČA
45. KINEZIOLOŠKI MODEL INDIVIDUALIZIRANOG
RADA U PODRUČJIMA EDUKACIJE, SPORTA,
SPORTSKE REKREACIJE I KINEZITERAPIJE
46. PRIMJENA RAZLIČITIH OBLIKA RADA U OKVIRU
RUKOMETNE SEKCIJE ŠKOLSKOG SPORTSKOG KLUBA
47. METODIČKI ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA U IZBORNOJ
NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
48. METODIKA PODUČAVANJA KAJAKA NA MIRNIM VODAMA
49. POSEBNOSTI ORGANIZACIJE I PROVEDBE
NASTAVE KLIZANJA
50. STANIČNI OBLIK TRENINGA S DVA TRENERA
U UNIVERZALNOJ SPORTSKOJ ŠKOLI
51. KOMPLEKS VJEŽBI U PAROVIMA
ZA TRENING PRECIZNOSTI U KOŠARCI
52. RAD U PAROVIMA NA TRENINZIMA HRVANJA
53. INTEGRIRANI OBOGAĆENI PROGRAM KAO OBLIK
SUSTAVNOG I REDOVITOG TJELESNOG VJEŽBANJA
ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI
54. POSEBNOSTI METODIČKIH ORGANIZACIJSKIH
OBLIKA RADA U SPEEDMINTONU
55. FRONTALNI OBLIK RADA U FUNKCIJI
UVOĐENJA UČENIKA U SKUPNE OBLIKE RADA
56. INTENZITET OPTEREĆENJA PRI PROVEDBI KRUŽNOG
ORGANIZACIJSKOG OBLIKA RADA
57. PRIKAZ VJEŽBI ISTEZANJA PROPRIOCEPTIVNOM
NEUROMUSKULARNOM FACILITACIJOM U PARU
58. POSEBNOSTI KOLA KAO METODIČKO-ORGANIZACIJSKOG
OBLIKA RADA U NASTAVI PLESA
59. KRUŽNI OBLIK RADA U TRENINGU RAZVOJA SNAGE U VODI
KOD PLIVAČA JUNIORSKE I SENIORSKE KATEGORIJE
60. KARAKTERISTIKE MENADŽERA U UPRAVLJANJU
SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA
61. PROCJENA ITM I POSTOTKA MASNOG TKIVA
UČENIKA I UČENICA I. GIMNAZIJE U OSIJEKU
62. PREFERENCIJE PREMA NASTAVI TJELESNE I
ZDRAVSTVENE KULTURE NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU
63. PROJEKTNI PRISTUP U MODELIRANJU
IGRE I RAZVOJU IGRE TENISAČA
64. ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA KAO SASTAVNI DIO
KURIKULUMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTUREKOMPARACIJA
ZEMALJA EUROPSKE UNIJE S HRVATSKOM
65. IGRA KAO NAČIN POUČAVANJA SKIJAŠKOG TRČANJA
66. VREDNOVANJE REZULTATA
6. DRŽAVNOG OLIMPIJSKOG FESTIVALA
DJEČJIH VRTIĆA REPUBLIKE HRVATSKE U RIJECI 2007
67. ANGAŽIRANOST STUDENATA U SPORTSKO-REKREATIVNIM
IZVANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA TJELESNE I
ZDRAVSTVENE KULTURE
68. ŠKOLSKI SPORT U OSNOVNIM I SREDNJIM
ŠKOLAMA U GRADU KRIŽEVCIMA
69. POSEBNOSTI METODA RADA U NASTAVI
DRUŠTVENIH PLESOVA
70. PRILOG ANALIZI PROBLEMA ORGANIZACIJE I PROVEDBE
TEMA IZ KOŠARKAŠKE IGRE U NASTAVI TJELESNE
I ZDRAVSTVENE KULTURE (U OSNOVNIM ŠKOLAMA
REPUBLIKE HRVATSKE)
71. METODOLOŠKI PRINCIPI LIONSKE
ŠKOLE U TRETMANU SKOLIOZE
72. NEPRAVILNA TJELESNA DRŽANJA KOD
ODBOJKAŠICA MLAĐIH DOBNIH SKUPINA
73. OBRADA PODATAKA POMOĆU PROGRAMA
“KINEZIOLOŠKA KULTURA”
74. KINEZITERAPIJA NAKON REHABILITACIJE U
SPECIJALIZIRANIM USTANOVAMA
75. INTENZITET OPTEREĆENJA VJEŽBANJA
TIJEKOM PROVEDBE JEDNOG SLOŽENIJEG
METODIČKO-ORGANIZACIJSKOG OBLIKA RADA
76. UTJECAJ KONZUMACIJE DUHANSKIH PROIZVODA NA
RESPIRATORNI SUSTAV STUDENATA VELEUČILIŠTA
“LAVOSLAV RUŽIČKA” U VUKOVARU
77. ANALIZA POKAZATELJA SITUACIJSKE EFIKASNOSTI
HRVATSKE MUŠKE RUKOMETNE REPREZENTACIJE
NA 20. SVJETSKOM PRVENSTVU U NJEMAČKOJ
78. ZIMOVANJE DJECE MLAĐE I SREDNJE ŠKOLSKE DOBI
UNUTAR UNIVERZALNE SPORTSKE ŠKOLE
79. METODIKA TRENINGA JUDAŠA
RAZLIČITIH DOBNIH KATEGORIJA
80. APLIKACIJA MARKETINŠKO-SPONZORSKO-PROMOTIVNOG
MODELA NA 1. HRVATSKU MALONOGOMETNU LIGU
81. KRATAK OSVRT NA NOVI PRISTUP OSLOBAĐANJU
UČENIKA OD PROGRAMSKIH SADRŽAJA TJELESNE
I ZDRAVSTVENE KULTURE U ŠKOLI
82. ŠKOLA KLIZANJA U ORGANIZACIJI
“MALE SPORTSKE ŠKOLE” U KOPRIVNICI
83. PRIMJENA AEROBIKE U NASTAVI
TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
84. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
85. ULOGA I ZNAČAJ PODVODNOG RIBOLOVA KAO
OBLIKA REKREACIJE SUVREMENOG ČOVJEKA
86. MOGUĆNOSTI PROVEDBE NEKIH PLANINARSKIH
AKTIVNOSTI U PRIMIJENJENOJ KINEZIOLOGIJI
87. KOMPARACIJA ŠKOLSKIH SUSTAVA ZEMALJA
EUROPSKE UNIJE S HRVATSKOM
88. IZBOR I DISTRIBUCIJA METODA, SADRŽAJA I OBUJMA RADA
U PRVOJ GODINI TRENAŽNOG PROCESA U KARATEU
89. STAVOVI PREMA VJEŽBANJU I INTERESI PREMA POJEDINIM
SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA STUDENATA ARHITEKTONSKOG
I GEODETSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
90. NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE KAO
TEMELJNI ORGANIZACIJSKI OBLIK RADA U ŠKOLI
91. OBUKA DJECE NEPLIVAČA ELEMENTIMA METODE AGAZZI
  POPIS AUTORA KOJI SU OBJAVILI RADOVE U ZBORNIKU 18. LJETNE ŠKOLE KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE
 
Korisni sadržaji
Kodeks kineziologa Hrvatske Kodeks kineziologa Hrvatske