Naslovnica
AKTUALNOSTI
Stručna periodika
Stručni i znanstveni skupovi
Aktivnost udruga
USTROJ SAVEZA
Skupština
Upravni odbor
Predsjednik
Tajnik
Nadzorni odbor
Sud časti
Ljetna škola kineziologA
20. ljetna škola
Naših 20 godina
ZBORNICI RADOVA
FIEP BOOK
PRIZNANJA SAVEZA
Zaslužni kineziolog
Zahvalnica
Diploma
Ostala priznanja
Kontakti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FEDERATION  INTERNATIONALE   D'EDUCATION PHYSIQUE
Naslovnica : Zbornici radova : 17. ljetna škola
 
SADRŽAJ

  U SPOMEN
1. NASLOVNICA
2. SADRŽAJ
3. STANJE I PERPEKTIVA RAZVOJA U PODRUČJIMA EDUKACIJE,
SPORTA, SPORTSKE REKREACIJE I KINEZITERAPIJE
4. STANJE I PERSPEKTIVA RAZVOJA U PODRUČJU EDUKACIJE
5. STANJE I PERSPEKTIVA RAZVOJA ŠKOLSKOG
SPORTA U REPUBLICI HRVATSKOJ
6. STANJE I PERSPEKTIVA RAZVOJA U
PODRUČJU SPORTSKE REKREACIJE
7. STANJE I PERSPEKTIVA RAZVOJA
U PODRUČJU KINEZITERAPIJE
8. BIOLOŠKA DOB I RADNA SPOSOBNOST (STARENJE,
TJELOVJEŽBA I KVALITETA ŽIVOTA)
9. STAVOVI UČENICA I UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA
ŠIJANA U PULI I POREČU PREMA NASTAVI I NASTAVNIM
CJELINAMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
10. KONSTRUKCIJA SKALE OPĆEG STAVA PREMA NOGOMETU
11. INTERES DJECE I MLADIH ZA SPORTSKE AKTIVNOSTI
TIJEKOM LJETNIH ŠKOLSKIH PRAZNIKA
12. PROFILI CILJNE ORIJENTACIJE U NASTAVI
TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE:
RAZLIKE U FAKTORIMA INTRINZIČNE MOTIVACIJE
13. UTJECAJ FITNESS PROGRAMA NA RELATIVNU
REPETITIVNU SNAGU KOD STUDENTICA
14. RAZLIKE U BAZIČNIM MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA
IZMEĐU SITUACIJSKO-MOTORIČKI EFIKASNIH I
NEEFIKASNIH RUKOMETAŠA KADETA
15. MJERNA SVOJSTVA SKALE NESPORTSKOG PONAŠANJA
NA UZORKU POLAZNIKA TRENERSKIH STUDIJA
16. RAZLIKE U VRŠNOJ BRZINI KUGLE U OKRETU
IZMEĐU BOLJIH I LOŠIJIH BACAČA KUGLE
17. UTJECAJ NASTAVE PLIVANJA PO BOLONJSKOM SUSTAVU NA
RAZVOJ BRZINE PLIVANJA NA 50 M KRAUL TEHNIKOM
18. DISKRIMINATIVNA ANALIZA ODBOJKAŠKIH EKIPA PREMA
PLASMANU NA EUROPSKOM PRVENSTVU ZA ŽENE
19. ANALIZA RAZVOJA TRENDA OLIMPIJSKIH
REZULTATA POBJEDNICA U BACANJU KOPLJA
20. RELACIJE IZMEĐU ŠKOLSKOG VLADANJA I
KINANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA
21. UTJECAJ EKSPERIMENTALNOG TRETMANA
NA NEKE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA
ČETVRTOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
22. UTJECAJ NEKIH PRIMARNIH MOTORIČKIH
SPOSOBNOSTI NA USPJEŠNOST U JEDRENJU
23. UTJECAJ MATERIJALNIH UVJETA RADA U NASTAVI NA
PROMJENE U ANTROPOLOŠKIM OBILJEŽJIMA
24. POVEZANOST MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI
S USPJEŠNOSTI U JEDRENJU
25. KATEGORIZACIJA SPORTSKIH AKTIVNOSTI U
PROSTORU NEKIH MORFOLOŠKIH ZNAČAJKI
26. ANALIZA UTJECAJA DODATNOG PROGRAMA ODBOJKE NA
PROMJENE U VARIJABLAMA ZA PROCJENU MOTORIČKIH
SPOSOBNOSTI UČENIKA 5. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
27. PRAĆENJE PROMJENA MOTORIČKIH I FUNKCIONALNIH
SPOSOBNOSTI TE ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA
UČENIKA TIJEKOM DVOGODIŠNJE NASTAVE TJELESNE I
ZDRAVSTVENE KULTURE
28. ANALIZA EFEKATA FAKULTATIVNE NASTAVE
PLIVANJA U SREDNJOJ ŠKOLI
29. PRAĆENJE TRENDA PROMJENE MORFOLOŠKIH I AEROBNIH
SPOSOBNOSTI SREDNJOŠKOLACA OD 2001. DO 2006.
30. RAZLIKE IZMEĐU UČENIKA ELEKTROSTROJARSKE ŠKOLE
I MEDICINSKE ŠKOLE VARAŽDIN U ANTROPOLOŠKIM
OBILJEŽJIMA UVJETOVANE MOGUĆNOSTIMA
PRIMJENE KINEZIOLOŠKIH OPERATORA
31. RAZLIKE U MORFOLOŠKIM OBILJEŽJIMA
I MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA IZMEĐU
UČENICA EKONOMSKOG I TRGOVAČKOG
USMJERENJA STAROSNE DOBI OD 16 DO 17 GODINA
32. RAZLIKE U NEKIM MOTORIČKIM I MORFOLOŠKIM
VARIJABLAMA IZMEĐU DJEVOJČICA I DJEČAKA IV.
RAZREDA OŠ TE UTJECAJ IZVANŠKOLSKOG
TJELESNOG VJEŽBANJA NA ISTE UČENIKE
33. STANJE I PERSPEKTIVE ŠKOLSKOG
ŠPORTA U GRADU PETRINJI
34. STANJE I PERSPEKTIVE KINEZIOLOGIJE U
EKOLOŠKOJ EDUKACIJI UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA
35. STANJE I PRIJEDLOZI ZA UNAPREĐENJE NASTAVE
SPORTA I SAMOOBRANE U POLICIJSKOJ ŠKOLI
36. UVID U BROJNO STANJE NEPLIVAČA NA VARAŽDINSKOM
VELEUČILIŠTU OD 2001. DO 2006. GODINE
37. UČENICI S HIPERAKTIVNIM POREMEĆAJEM
KAO REMETEĆI ČIMBENIK KVALITETE U
NASTAVI TJELESNE I ZNANSTVENE KULTURE
38. STANJE I PERSPEKTIVA SISAČKOG ŠKOLSKOG ŠPORTA
39. ANALIZA STANJA U PROSTORU ZADOVOLJSTVA
NASTAVOM TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
40. SWOT ANALIZA STANJA I PERSPEKTIVE KOLEGIJA TJELESNA
I ZDRAVSTVENA KULTURA NA VISOKIM UČILIŠTIMA
41. PERSPEKTIVA KOLEGIJA TJELESNA I
ZDRAVSTVENA KULTURA NA VISOKIM
UČILIŠTIMA - BODOVANJE PREDMETA U ECTS-U
42. PRIJEDLOG RAZVOJA SINKRONIZIRANOG
PLIVANJA U HRVATSKOJ
43. ULOGA LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE U UNAPREĐENJU
SPORTSKE REKREACIJE POSEBNIH POPULACIJSKIH SKUPINA
44. MJERENJE TJELESNE AKTIVNOSTI KAO SASTAVNICA
IZRADE STRATEGIJA ZA UNAPREĐENJE ZDRAVLJA
45. STANJE I PERSPEKTIVA RAZVOJA NASTAVE
TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA
FAKULTETIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI
46. PRILOG ANALIZI STANJA U OSNOVNIM I
SREDNJIM ŠKOLAMA REPUBLIKE HRVATSKE
U POGLEDU NASILJA MEĐU UČENICIMA
47. PRILOG ANALIZI ODNOSA UČENIKA PREMA NASTAVI I
PROGRAMU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
48. STANJE I PERSPEKTIVA “C” PROGRAMA
U RITMIČKOJ GIMNASTICI
49. STANJE I PERSPEKTIVA NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE
KULTURE NA FAKULTETU STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
50. PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I PRIPREMANJE NASTAVE
TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE POMOĆU RAČUNALA
51. STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA KAJAKAŠTVA
NA MIRNIM VODAMA U HRVATSKOJ
52. REZULTATI HRVATSKIH RUKOMETNIH
REPREZENTACIJA - POKAZATELJ TRENUTNOG STANJA
53. ISPITIVANJE MIŠLJENJA STUDENATA O KORIŠTENJU
SLOBODNOG VREMENA I SUBJEKTIVNOM
DOŽIVLJAJU ZDRAVLJA NA VELEUČILIŠTU
LAVOSLAV RUŽIČKA U VUKOVARU
54. STANJE I PERSPEKTIVA RAZVOJA PROGRAMA
TJELESNOG VJEŽBANJA ZA DJECU PREDŠKOLSKE
DOBI U REPUBLICI HRVATSKOJ
55. PROJEKT “OLIMPIJSKIM IGRAMA
DO KOMPLETNOG ODGOJA”
56. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
NA STRUČNIM STUDIJIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ:
PRIMJER JAVNIH VELEUČILIŠTA
57. VALIDACIJA NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE
KULTURE OD STRANE UČENIKA
58. STANJE I PERSPEKTIVA RAZVOJA SKIJAŠKOG
CENTRA NA BJELOLASICI
59. O ZAPOSLENIM NASTAVNICIMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE
KULTURE U HRVATSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA
60. PRILOG INTENZIFIKACIJI NASTAVE
TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
61. ZAPOSLENI NASTAVNICI TJELESNE I ZDRAVSTVENE
KULTURE U HRVATSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA
62. SPORTSKO REKREACIJSKI SADRŽAJI NA
OTVORENOM U FUNKCIJI UNAPREĐENJA
TURISTIČKE PONUDE OSJEČKO–BARANJSKE ŽUPANIJE
63. ANALIZA INTERESA SREDNJOŠKOLACA ZA TJELESNU
AKTIVNOST I NASTAVU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
64. STANJE I PERSPEKTIVA RAZVOJA RUKOMETA
U GIMNAZIJI “FRAN GALOVIĆ” KOPRIVNICA
65. ODNOS UČITELJA I UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE
PREMA RAZLIČITIM OBLICIMA RADA U RAZREDNOJ
NASTAVI -PRELIMINARNI REZULTATI
66. PREFERENCIJE PRIPADNIKA JEDNE GRANE HRVATSKE
VOJSKE PREMA SPORTSKO-REKREACIJSKIM SADRŽAJIMA
67. STANJE I PERSPEKTIVA RAZVOJA TRENERSKOG
KADRA U HRVATSKOM KARATE SPORTU
68. STANJE I PERSPEKTIVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
NA SVEUČILIŠTU J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU
69. STANJE I PERSPEKTIVE PROGRAMA SPORTSKE
REKREACIJE U BRODOGRADILIŠTU ULJANIK PULA
70. STANJE I PERSPEKTIVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE
KULTURE NA VISOKOŠKOLSKIM UČILIŠTIMA
U PULI KAO DIO SVAKODNEVNOG ŽIVOTA
71. ANALIZA STAVOVA I INTERESA PREMA NASTAVI
TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE SUDENATA
VELEUČILIŠTA LAVOSLAV RUŽIČKA U VUKOVARU
72. DINAMIKA RAZVOJA DISCIPLINE 50 METARA KRAUL
NA PRVENSTVU HRVATSKE I PRVENSTVU EUROPE
73. SUBJEKTIVNA PROCJENA STUDENATA SPORTAŠA O
NATJECANJU U MALOM NOGOMETU NA STUDENTSKOM
SPORTSKOM PRVENSTVU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
74. ULOGA MENADŽMENTA U SPORTSKOJ REKREACIJI
75. ANALIZA RAZLIKA U INCIDENCIJI NEKIH
PARAMETARA PARAMORFIZAMA I DISMORFIZAMA
KOD UČENIKA I UČENICA U DOBI 14 GODINA
IZMEĐU GENERACIJA 1998./99. I 2006./07.
76. OBUKA POLUPLIVAČA ZA DJECU OD SEDAM DO DEVET
GODINA U “MALOJ SPORTSKOJ ŠKOLI” U KOPRIVNICI
77. SUBJEKTIVNA PROCJENA STUDENATA
SPORTAŠA O NATJECANJU U ODBOJCI
NA SVEUČILIŠNOM PRVENSTVU U ZAGREBU
78. ZNAČAJ PRIMJENE PLUŽNE SKIJAŠKE TEHNIKE
U PROCESU UČENJA SKIJAŠA POČETNIKA
79. USPOREDBA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI STUDENTICA
I STUDENATA 1996./1997. I 2006./2007.GODINE
80. MOTORIČKE SPOSOBNOSTI
DOJENČADI I DJECE U RANOM DJETINJSTVU
81. ULOGA ŽENE U VOJNOJ SLUŽBI
(STVARNOST ILI IMAGINACIJA)
82. POSLJEDICE PRISILNOG GUBITKA TJELESNE
MASE KOD SPORTAŠICA
83. PRIMJENA ORIJENTACIJSKOG TRČANJA U NASTAVI
TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
84. STOLNI TENIS KAO IZVANNASTAVNA
AKTIVNOST U TJELESNOM I ZDRAVSTVENOM
ODGOJNO-OBRAZOVNOM PODRUČJU
85. RITMIČKA GIMNASTIKA ZA MUŠKARCE – NOVI SPORT
86. ZDRAVSTVENI STATUS I TJELESNA AKTIVNOST
STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA
87. MOTORIČKO – ANTROPOMETRIJSKI MODEL MLADE
USPJEŠNE RUKOMETAŠICE U ŠKOLSKOM SPORTU
88. RAČUNALNI SUSTAV “VOLLEYBALL TOURNAMENT
MANAGEMENT SYSTEM (VTMS)” NAMIJENJEN
ORGANIZACIJI I PRAĆENJU ODBOJKAŠKIH TURNIRA
89. ODNOS KOORDINACIJE I INDEKSA TJELESNE MASE
90. UČENJE I USAVRŠAVANJE TEHNIKA PLIVANJA
KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U
“MALOJ SPORTSKOJ ŠKOLI” U KOPRIVNICI
91. RAZLIKE U STRUKTURI IGRE ODBOJKE 6 : 6 I 3 : 3
92. SUBJEKTIVNA PROCJENA STUDENATA
SPORTAŠA O NATJECANJU U RUKOMETU
NA SVEUČILIŠNOM PRVENSTVU U ZAGREBU
93. STRELIČARSTVO KAO MOGUĆA IZVANNASTAVNA
KINEZIOLOŠKA AKTIVNOST U OSNOVNIM I SREDNJIM
ŠKOLAMA REPUBLIKE HRVATSKE
94. ANALIZA OCJENA STUDENATA IZ APLIKATIVNOG
DIJELA PROGRAMA KOLEGIJA KINEZIOLOŠKA
METODIKA U AKADEMSKOJ 2006./07. GODINI
95. PROJEKT RANE OBUKE PLIVANJA “BEBE - RIBE”
U ORGANIZACIJI “MALE SPORTSKE ŠKOLE” U KOPRIVNICI
96. INTENZITET OPTEREĆENJA NA MALOM NOGOMETU
97. ANALIZA UČINKOVITOSTI VRATARA HRVATSKE
REPREZENTACIJE NA SVJETSKOM RUKOMETNOM
PRVENSTVU 2003. U PORTUGALU
98. SUBJEKTIVNA PROCJENA STUDENATA
SPORTAŠA O NATJECANJU U KOŠARCI
NA SVEUČILIŠNOM PRVENSTVU U ZAGREBU
99. PRAĆENJE INTENZITETA OPTEREĆENJA NA SATU AEROBIKA
  POPIS AUTORA KOJI SU OBJAVILI RADOVE U ZBORNIKU 17. LJETNE ŠKOLE KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE
 
Korisni sadržaji
Kodeks kineziologa Hrvatske Kodeks kineziologa Hrvatske