Naslovnica
AKTUALNOSTI
Stručna periodika
Stručni i znanstveni skupovi
Aktivnost udruga
USTROJ SAVEZA
Skupština
Upravni odbor
Predsjednik
Tajnik
Nadzorni odbor
Sud časti
Ljetna škola kineziologA
20. ljetna škola
Naših 20 godina
ZBORNICI RADOVA
FIEP BOOK
PRIZNANJA SAVEZA
Zaslužni kineziolog
Zahvalnica
Diploma
Ostala priznanja
Kontakti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FEDERATION  INTERNATIONALE   D'EDUCATION PHYSIQUE
Naslovnica : Zbornici radova : 16. ljetna škola
 
SADRŽAJ

1. NASLOVNICA
2. SADRŽAJ
3. ANTROPOLOŠKE, METODIČKE, METODOLOŠKE I STRUČNE PRETPOSTAVKE RADA U PODRUČJIMA EDUKACIJE, SPORTA, SPORTSKE REKREACIJE I KINEZITERAPIJE
4. ANTROPOLOŠKE, METODIČKE, METODOLOŠKE I STRUČNE PRETPOSTAVKE RADA U PODRUČJU EDUKACIJE
5. ANTROPOLOŠKA, METODOLOŠKA I METODIČKA ISTRAŽIVANJA KAO ČIMBENIK STRUČNOG RADA U PODRUČJU SPORTA
6. ANTOPOLOŠKE, METODIČKE, METODOLOŠKE I STRUČNE PRETPOSTAVKE RADA U PODRUČJU SPORTSKE REKREACIJE
7. ANTROPOLOŠKE I ZDRAVSTVENE PRETPOSTAVKE RADA U KINEZIOLOŠKOJ EDUKACIJI, SPORTU I REKREACIJI
8. SUDJELOVANJE U IZVANŠKOLSKIM AKTIVNOSTIMA I NJIHOVA POVEZANOST SA STAVOM PREMA SPORTU I NAVIKAMA PUŠENJA
9. NEKE RELACIJE IZMEĐU SPECIFIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I KONATIVNIH ZNAČAJKI KOD BOKSAČA
10. HIJERARHIJSKA FAKTORSKA ANALIZA REZULTATA TESTA DEKLARATIVNOG ZNANJA O SPORTSKIM IGRAMA
11. CILJNA ORIJENTACIJA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
12. NEPOSREDNI UČINCI AEROBIKE U UVODNO PRIPREMNOM DIJELU SATA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
13. RAZLIKE IZMEĐU DVIJE GENERACIJE HRVATSKIH KOŠARKAŠA U POKAZATELJIMA KONDICIJSKE PRIPREMLJENOSTI
14. KVANTITATIVNE PROMJENE U POKAZATELJIMA EKSPLOZIVNE SNAGE TIPA SKOČNOSTI POD UTJECAJEM TRENAŽNOG PROCESA U ODBOJCI
15. FAKTORSKA STRUKTURA RODITELJSKE POTPORE DJECI U SPORTU
16. ANALIZA KONDICIJSKE PRIPREMLJENOSTI VRHUNSKIH RUKOMETAŠA U PRIPREMNOM RAZDOBLJU
17. RAZLIKE U NEKIM MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA IZMEĐU TRINAESTOGODIŠNJIH I ČETRNAESTOGODIŠNJIH DJEVOJČICA KOJE SE SUSTAVNO BAVE KOŠARKOM I ONIH KOJE SE SUSTAVNO NE BAVE NIJEDNIM SPORTOM
18. UTJECAJ PROGRAMIRANOG TAEKWONDO TRENINGA NA ANTROPOLOŠKI STATUS UČENIKA PETOG I ŠESTOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
19. RELACIJE IZMEĐU NEKIH POKAZATELJA OTKLONA POSTURE I SKOLIOZE U DJECE RAZLIČITOG SPOLA
20. KOMPARACIJA OBRAZOVNE USPJEŠNOSTI U PODRUČJU TZK-e KOD UČENICA I UČENIKA PETIH RAZREDA
21. RAZLIKE REZULTATA MOTORIČKO-FUNKCIONALNIH TESTOVA ODBOJKAŠA MJERENIH U DVIJE VREMENSKE TOČKE
22. VISINA VERTIKALNOG SKOKA KAO POKAZATELJ MIŠIĆNE SNAGE NOGU NEZAVISNE OD VELIČINE TIJELA
23. RAZLIKE U NAČINU IGRE IGRAČA I MOMČADI DVA SVJETSKA NOGOMETNA PRVENSTVA ODRŽANIM 1998. I 2002. GODINE
24. STANJE PRELIMINARNIH ZNANJA O MENADŽMENTU U SPORTU I EDUKACIJI PRIJE I NAKON ODRDJENOG VREMNA KOD UČENIKA I UČENICA IV. RAZREDA GIMNAZIJE
25. O ODNOSIMA IZMEĐU RELEVANTNIH POKAZATELJA POSTURALNOG STATUSA I SLABINSKE LORDOZE U DJECE JUVENILNE DOBI
26. ANALIZA TRANSFORMACIJSKOG PROCESA RELATIVNE REPETITIVNE SNAGE KOD UČENIKA TREĆEG RAZREDA SREDNJE ŠKOLE
27. RAZLIKE U ANTROPOLOŠKIM OBILJEŽJIMA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U URBANIM I RURALNIM SREDINAMA NA PODRUČJU OD POSEBNE DRŽAVNE SKRBI
28. ANALIZA ANTROPOMETRIJSKIH I MOTORIČKIH KARAKTERISTIKA DJECE PREDŠKOSKE DOBI U PROGRAMU “MEGASPORT”
29. RAZLIKE IZMEĐU UČENICA PETIH RAZREDA KOJE GRAVITIRAJU OSNOVNOJ ŠKOLI KLENOVNIK I OSNOVNOJ ŠKOLI VINICA U MOTORIČKIM I FUNKCIONALNIM SPOSOBNOSTIMA
30. USPOREDBA NELINEARNIH FAKTORSKIH STRUKTURA INTERESA PREMA SPORTU DOBIVENIH UMJETNIM NEURONSKIM MREŽAMA
31. RASPODJELA ZNANJA O OPĆEM POJMU MENADŽMENTA U PODRUČJIMA SPORTA I EDUKACIJE KOD UČENIKA ZAVRŠNIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA
32. POKUŠAJ UTVRĐIVANJA RAZLIKA U NAVIKAMA PUŠENJA, KONZUMIRANJA ALKOHOLA I POSTIGNUĆA U SPORTU SREDNJOŠKOLACA KOJI REDOVITO VJEŽBAJU I SREDNJOŠKOLACA OSLOBOĐENIH NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
33. KONSTRUKCIJA I VALIDACIJA MJERNOG INSTRUMENTA ZA PROCJENU EKSPLOZIVNE SNAGE TIPA UDARCA U NOGOMETU
34. KONSTRUKCIJA I VALIDACIJA MJERNIH INSTRUMENATA ZA PROCJENU FLEKSIBILNOSTI PLIVAČA U LEĐNOJ TEHNICI
35. RAZLIKE U POKAZATELJIMA KONDICIJSKE PRIPREMLJENOSTI IZMEĐU REPREZENTATIVACA SAVATE BOKSA I BORACA U SUBMISSION WRESTLINGU
36. TEST DEKLARATIVNOG ZNANJA STUDENATA IZ KOLEGIJA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
37. RELACIJE KOLIČINE POTKOŽNOG MASNOG TKIVA I STANDARDNIH PARAMETARA SITUACIJSKE EFIKASNOSTI KOŠARKAŠICA JUNIORSKE DOBI
38. RAZLIKE IZMEĐU ČETRNAESTOGODIŠNJIH I ŠESNAESTOGODIŠNJIH KOŠARKAŠA U MJERENJIMA PLUĆNE VENTILACIJE I ACIDOBAZNOG STANJA
39. ANTROPOLOŠKE PRETPOSTAVKE RADA NA UČITELJSKOM STUDIJU U GOSPIĆU
40. METRIJSKE KARAKTERISTIKE TESTOVA NAMIJENJENIH ZA PROCJENU SNAGE, KOORDINACIJE I FLEKSIBILNOSTI KOD ČETVEROGODIŠNJAKA
41. STRUKTURA NEKIH MOTORIČKIH DOSTIGNUĆA I NEKIH MORFOLOŠKIH OBILJEŽJA PREDŠKOLSKE DJECE (TROGODIŠNJACI)
42. BIOLOŠKA DOB KAO TEMELJNA ANTROPOLOŠKA PRETPOSTAVKA TRENINGA U SPORTSKOM PLIVANJU
43. UTJECAJ ŠESTOMJESEČNOG TRENINGA NA PROMJENE U NEKIM VARIJABLAMA BAZIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD MLADIH KOŠARKAŠA
44. STRUČNE PRETPOSTAVKE I POTREBA EDUKACIJE STUDENATA SPORTAŠA O USVAJANJU ZDRAVIH ŽIVOTNIH NAVIKA
45. METODIČKI POSTUPCI U FUNKCIJI INTENZIFIKACIJE NASTAVNOG PROCESA
46. USPOREDBA ANTROPOMETRIJSKIH OSOBINA STUDENATA I STUDENTICA PRVE GODINE VISOKOG GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
47. METODSKE VJEŽBE ZA KOREKCIJU POGREŠAKA KOJE SE JAVLJAJU KOD UČENJA TEHNIKA POVALJKI U ODBOJCI
48. PLES U REALIZACIJI ANTROPOLOŠKIH ZADAĆA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
49. RAČUNALNI PROGRAM “KINEZIOLOŠKA KULTURA – OSNOVNA ŠKOLA, PREDMETNA NASTAVA”
50. MOGUĆNOST OMASOVLJAVANJA SPORTA UČENIKA KROZ ŠKOLSKE ŠPORTSKE KLUBOVE
51. NEKI POKAZATELJI PRAĆENJA STANJA ZDRAVLJA UČENIKA
52. ZADOVOLJSTVO UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA NASTAVOM TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
53. PRILOG METODIČKIM PRETPOSTAVKAMA RADA PRIMJENOM ERR OKVIRA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE STUDENTICA
54. KOŠARKAŠKI TAPING - EVALUACIJE NOVOKONSTRUIRANOG TESTA
55. METODIČKE PRETPOSTAVKE RADA U PODRUČJU EDUKACIJE
56. BAVLJENJE SPORTOM I USVOJENE ŠTETNE NAVIKE ZA ZDRAVLJE STUDENATA NOGOMETAŠA
57. METODIČKE I STRUČNE PRETPOSTAVKE RADA U PROCESU TJELESNOG VJEŽBANJA SPECIJALNIH POSTROJBI VOJSKE
58. ANALIZA MATERIJALNIH, PROSTORNIH I METODOLOŠKIH ASPEKATA KINEZITERAPIJSKOG PROGRAMA OSOBA OBOLJELIH OD CEREBRALNE PARALIZE
59. OSNOVNE PRETPOSTAVKE PLANIRANJA TRENAŽNOG PROCESA U TRIATLONU
60. STRUČNE PRETPOSTAVKE U PODRUČJU EDUKACIJE VEZANIH UZ ŠTETNE NAVIKE ZA ZDRAVLJE STUDENATA SPORTAŠA (KOŠARKA)
61. STRUKTURA ŠKOLSKE I STRUČNE SPREME TRENERA NOGOMETNOG SAVEZA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
62. UKLJUČENOST UČENIKA U ŠKOLSKA ŠPORTSKA DRUŠTVA NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI
63. ULOGA SPORTSKIH STRUČNJAKA U REALIZACIJI SPORTSKO- -REKREACIJSKIH PROGRAMA U TURIZMU
64. PRIMJENA ATLETSKIH SADRŽAJA U RADU S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI
65. ANALIZA REZULTATA STRUČNIH ISPITA PREDMETA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA U RAZDOBLJU OD 2004. DO 2007.
66. NEKE METRIJSKE KARAKTERISTIKE TESTA ZA PROCJENU KOORDINACIJE
67. BIOLOŠKE ZNAČAJKE KAO PREDUVIJET PREDVIĐANJA PRIRASTA REZULTATA KOD PLIVAČICA DJEČJE I ADOLESCENTSKE DOBI
68. OSNOVE SUVREMENOG HOKEJA NA TRAVI U TUZEMSTVU
69. PREFERENCIJE STUDENATA/ICA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU PREMA SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA
70. PREFERENCIJA SPORTSKE MASAŽE KOD PLIVAČA
71. RAZVOJ KOORDINACIJE KROZ SENZITIVNA RAZDOBLJA S POSEBNIM NAGLASKOM NA KOŠARKAŠKE PROGRAME
72. POVEZANOST DOBI PLIVAČA SA PRIRASTOM REZULTATA U DIONICI 100 METARA SLOBODNO
73. HRVATSKA PLESNA TRADICIJA I PREDŠKOLSKA DOB DJETETA
74. KONDICIJSKI TRENING MLADIH SPORTAŠA U DOBI OD 15 DO 18 GODINA
75. PROMICANJE FAIR PLAYA NOVOM IGROM “ULTIMATE FRIZBI”
76. RAZLIKE U ANTROPOLOŠKIM OBILJEŽJIMA IZMEĐU ČETRNAESTOGODIŠNJIH NOGOMETAŠA, KOŠARKAŠA, RUKOMETAŠA I ONIH KOJI SE NE BAVE SPORTOM
77. SPORTSKI STATUS I INTERES ZA SPORTSKU AKTIVNOST UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA GRADA KARLOVCA
78. MATERIJALNO TEHNIČKI UVJETI ZA PROVEDBU ORGANIZACIJSKIH OBLIKA RADA U TJELESNOM I ZDRAVSTVENOM ODGOJNO-OBRAZOVNOM PODRUČJU
79. VREDNOVANJE REZULTATA UČENICA PETOG DO OSMOG RAZREDA NA ŠKOLSKIM SPORTSKIM NATJECANJIMA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
80. ORGANIZACIJA, PROVEDBA I REZULTATI ŠKOLSKIH SPORTSKIH NATJECANJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
81. PRIJEDLOG PROGRAMA DODATNE NASTAVE BORILAČKIH SPORTOVA U OKVIRU TZK NA VISOKIM UČILIŠTIMA, SREDNJIM I OSNOVNIM ŠKOLAMA
82. KONCIPIRANJE RANOG UČENJA STOLNOG TENISA ZA PREDŠKOLSKU DJECU
83. ANALIZA NEKIH POKAZATELJA SITUACIJSKE EFIKASNOSTI HRVATSKE RUKOMETNE REPREZENTACIJE NA SVJETSKOM PRVENSTVU 2003. U PORTUGALU
84. PROVEDBA HRVATSKOG DIJELA STUDIJE “OKOLIŠNI ČIMBENICI POTROŠNJE ENERGIJE TJELESNOM AKTIVNOŠĆU 11-GODIŠNJE DJECE: MEĐUNARODNA USPOREDBA (SAD, HRVATSKA, SLOVENIJA)”
85. BAVLJENJE SPORTOM I USVOJENE ŠTETNE NAVIKE ZA ZDRAVLJE STUDENATA ODBOJKAŠA
86. AKTUALNO STANJE UČENIKA PETIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA VARAŽDISKE ŽUPANIJE U USPOREDBI S REZULTATIMA POPULACIJE REPUBLIKE HRVATSKE
87. ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI U “MALOJ SPORTSKOJ ŠKOLI”, KOPRIVNICA
88. ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA U CHEERLEADINGU I POM PON PLESU
89. DOBROBITI REDOVITOG BAVLJENJA SPORTSKO-REKREATIVNIM AKTIVNOSTIMA U ODRASLA ČOVJEKA
90. RAZLOZI OSLOBAĐANJA UČENICA I UČENIKA EKONOMSKE ŠKOLE U PULI OD NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE I NJIHOV INTERES ZA IZVANNASTAVNE KINEZIOLOŠKE AKTIVNOSTI
91. VREDNOVANJE TEHNIČKO-TAKTIČKIH ELEMENATA SREDNJIH VANJSKIH NAPADAČA U RUKOMETU
92. STRUKTURA REKREATIVNIH VJEŽBAČICA I RAZLOZI NJIHOVA DOLASKA U FITNESS CENTAR “BODY FIT” KRIŽEVCI
93. MJERNA SVOJSTVA UPITNIKA STAVA PREMA PROFESORIMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
94. POPIS AUTORA KOJI SU OBJAVILI RADOVE U ZBORNIKU 16. LJETNE ŠKOLE KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE
 
Korisni sadržaji
Kodeks kineziologa Hrvatske Kodeks kineziologa Hrvatske