Naslovnica
AKTUALNOSTI
Stručna periodika
Stručni i znanstveni skupovi
Aktivnost udruga
USTROJ SAVEZA
Skupština
Upravni odbor
Predsjednik
Tajnik
Nadzorni odbor
Sud časti
Ljetna škola kineziologA
20. ljetna škola
Naših 20 godina
ZBORNICI RADOVA
FIEP BOOK
PRIZNANJA SAVEZA
Zaslužni kineziolog
Zahvalnica
Diploma
Ostala priznanja
Kontakti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FEDERATION  INTERNATIONALE   D'EDUCATION PHYSIQUE
Naslovnica :Zbornici radova : 15. ljetna škola
 
SADRŽAJ

1. NASLOVNICA
2. SADRŽAJ
3. RIJEČ GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA
4. KVALITETA RADA U PODRUČJIMA EDUKACIJE, SPORTA I SPORTSKE REKREACIJE
5. KVALITETA RADA U PODRUČJU EDUKACIJE
6. KVALITETA RADA U SPORTU
7. KVALITETA U SPORTSKOJ REKREACIJI
8. POZNAVANJE RAZINE TJELESNE AKTIVNOSTI I NJEZINIH KOMPONENTI U FUNKCIJI KVALITETE RADA
9. KANONIČKE RELACIJE LATENTNE MORFOLOŠKE STRUKTURE I VARIJABLI SNAGE UČENICA U DOBI OD ŠEST DO SEDAM GODINA
10. STRUKTURA MORFOLOŠKOG PROSTORA KOD UČENIKA I UČENICA U DOBI OD ŠEST DO SEDAM GODINA
11. UTJECAJ PROGRAMIRANOG TAEKWONDO TRENINGA I NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA RAZVOJ MOTORIČKIH I MORFOLOŠKIH OBILJEŽJA UČENIKA ŠESTOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
12. RAZLIKE U DEKLARATIVNOM ZNANJU ATLETIKE UČENIKA I UČENICA RAZLIČITE DOBI
13. KVANTITATIVNE RAZLIKE IZMEĐU SKUPINA ISPITANIKA U ŠKOLSKIM ATLETSKIM VARIJABLAMA
14. KINEZIOLOŠKA AKTIVNOST U STRUKTURI SLOBODNOG VREMENA STUDENATA ZAGREBAČKOG SVEUČILIŠTA
15. METRIJSKE KARAKTERISTIKE BATERIJE TESTOVA ZA PROCJENU MOTORIČKIH POSTIGNUĆA U PREDŠKOLI
16. AKUTNI EFEKTI PRIMJENE MAKSIMALNIH MIŠIĆNIH KONTRAKCIJA NA IZVEDBU SKLEKA S ODRAZOM
17. RAZLIKE U NEKIM ANTROPOMETRIJSKIM, MOTORIČKIM I FUNKCIONALNIM VARIJABLAMA IZMEĐU MLADIH KOŠARKAŠA I UČENIKA OSMIH RAZREDA
18. RODITELJSKA POTPORA DJECI U MOMČADSKIM I OSTALIM SPORTOVIMA
19. AKUTNI EFEKTI PRIMJENE EKSPLOZIVNIH DINAMIČKIH KONTRAKCIJA NA MANIFESTACIJU EKSPLOZIVNE SNAGE TIPA BACANJA
20. UTJECAJ POSTIGNUTIH GOLOVA TIJEKOM RUKOMETNIH UTAKMICA SVJETSKOG PRVENSTVA ZA ŽENE U HRVATSKOJ 2003. NA KONAČNI REZULTAT
21. UTJECAJ DEVETOMJESEČNOG PROGRAMIRANOG KINEZIOLOŠKOG TRETMANA NA NEKA ANTROPOLOŠKA OBILJEŽJA UČENICA PETOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
22. UTJECAJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA IZVOĐENJE PLESNIH KORAKA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
23. RELACIJE IZMEĐU MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA PETOG DO SEDMOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
24. KONSTRUKCIJA I VALIDACIJA MJERNOG INSTRUMENTA ZA PROCJENU STATIČKE RAVNOTEŽE
25. UTJECAJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA USVAJANJE JUDO ELEMENATA KOD SEDMOGODIŠNJIH DJEČAKA
26. MJERNA SVOJSTVA SKALE RODITELJSKE POTPORE U SPORTU UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE
27. UTJECAJ POSEBNO PROGRAMIRANOG TRENINGA NA PROMJENE NEKIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI ČLANOVA GIMNASTIČKE SEKCIJE
28. UDIO RAZLIČITIH FAKTORA U FORMIRANJU NAVIKE TJELESNOG VJEŽBANJA KOD UČENIKA
29. KONSTRUKCIJA I VALIDACIJA JEDNOG MJERNOG INSTRUMENTA ZA PROCJENU RELATIVNE REPETITIVNE SNAGE
30. USPOREDBA KONDICIJSKE PRIPREMLJENOSTI HRVATSKIH I JAPANSKIH VRHUNSKIH KOŠARKAŠA
31. RAZLIČITOSTI IZMEĐU DJEČAKA I DJEVOJČICA PETIH RAZREDA U NEKIM MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA
32. RAZLIKE U NEKIM MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA DVIJE SKUPINE STUDENTICA UČITELJSKOG FAKULTETA U ZAGREBU
33. UTJECAJ POSEBNO PROGRAMIRANOG TRENINGA NA PROMJENE NEKIH BAZIČNIH I SPECIFIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI RUKOMETAŠICA MLAĐIH KADETKINJA
34. EFEKTI PROGRAMA SEKCIJE FITNESSA NA TRANSFORMACIJU ANTROPOMETRIJSKOG STATUSA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE
35. METODOLOŠKA IZOBRAZBA KAO PRETPOSTAVKA KVALITETE UČITELJSKE PROFESIJE (S POSEBNIM OSVRTOM NA ISTRAŽIVAČKI PROJEKT: STRUKTURALNE RAZLIKE U MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA I MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA IZMEĐU DJEČAKA I DJEVOJČICA OD I. DO IV. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE)
36. VRIJEDNOSTI I MOTIVACIJA ZA SPORT I VJEŽBANJE
37. PRAĆENJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I KINEZIOMETRIJSKI UVJETI
38. RAZLIKE U NEKIM ANTROPOLOŠKIM OBILJEŽJIMA IZMEĐU TRINEAESTOGODIŠNJIH DJEČAKA HRVAČA, DJEČAKA NESPORTAŠA I DJEČAKA KOJI SE BAVE NEKIM DRUGIM SPORTOM1
39. UTJECAJ ŠESTOMJESEČNOG TRENINGA NA NEKE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI SINKRONIZIRANIH PLIVAČICA
40. BAZIČNE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI HRVATSKIH VRHUNSKIH RUKOMETAŠICA S OBZIROM NA IGRAČKU POZICIJU
41. UTVRĐIVANJE METRIJSKIH KARAKTERISTIKA SPECIFIČNOG NOGOMETNOG SPRINT TESTA PRIMJENOM PROGRAMA RTT12G
42. KONSTRUKCIJA TESTA DEKLARATIVNOG ZNANJA ATLETIKE
43. KONTROLA KVALITETE TRENAŽNOG RADA DJECE KARATAŠA
44. RAZLIKE U NEKIM ANTROPOLOŠKIM OBILJEŽJIMA IZMEĐU TRINAESTOESTOGODIŠNJIH DJEČAKA JUDAŠA, NESPORTAŠA I DJEČAKA KOJI SE BAVE NEKIM DRUGIM SPORTOM
45. SPORTSKA REKREACIJA – FAKTOR KVALITETE ŽIVOTA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI
46. UNAPREĐENJE KVALITETE SPORTSKO-REKREACIJSKIH SADRŽAJA U HRVATSKOM TURIZMU
47. ELEMENTI I KRITERIJI OCJENJIVANJA – PREDUVIJET KVALITETE RADA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
48. KVALITETA RADA U PODRUČJU SPORTA I SPORTSKE REKREACIJE OSOBA S INVALIDITETOM
49. KVALITETA USLUGA U HOTELU CROATIA U CAVTATU
50. UTJECAJ RADNO-TEHNIČKIH UVJETA NA KVALITETU RADA NASTAVNIKA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
51. KVALITETA RADA U NASTAVI PRIRODOSLOVNOMATEMATIČKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
52. KVALITETA RADA U FITNESS CENTRU NEMETOVA - OSIGURANJE ZAGREB
53. REALIZACIJA RITMA POKRETOM U FUNKCIJI KVALITETE RADA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
54. ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U FUNKCIJI KVALITETE STRUČNOG USAVRŠAVANJA
55. KVALITETA RADA U SPORTSKOJ AEROBICI NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU
56. OSVRT NA KVALITETU RADA U NASTAVI TZK NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA
57. PROMICANJE KVALITETE RADA STUDENTSKOM VALIDACIJOM KINEZIOLOŠKE NASTAVE
58. EFEKTIVNO VJEŽBANJE NA SATU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU
59. KVANTITATIVNE PROMJENE, ZAR SU T-TEST I ANOVA JEDINE METODE ZA NJIHOVO UTVRĐIVANJE?
60. MARKETINŠKI ASPEKTI KVALITETE U SPORTSKOJ REKREACIJI
61. KVALITETA RADA U GRUPNIM FITNESS PROGRAMIMA
62. STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U FUNKCIJI POVEĆANJA KVALITETE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA
63. SELEKCIJA ZA ZANIMANJE RAZREDNOG UČITELJA KAO ČIMBENIK KVALITETE NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
64. IZOKINETIKA U FUNKCIJI KVALITETE KINEZITERAPIJSKOG PROGRAMA
65. KONTROLA KVALITETE INDIVIDUALNOG TRENAŽNOG RADA TRIATLONACA
66. PRIMJENA VIZUALNIH SREDSTAVA U TRENAŽNOM PROCESU
67. KVALITETA SLOBODNOG VREMENA U PROGRAMIMA SPORTSKE REKREACIJE U UČENIČKIM DOMOVIMA HRVATSKE
68. PRIMJENA NOVIH POMAGALA I REKVIZITA U POBOLJŠANJU KVALITETE RADA U PODRUČJIMA EDUKACIJE I SPORTA
69. SPORTSKO REKREACIJSKI SADRŽAJI NA MORU
70. PRIMJENJIVI SADRŽAJI KINEZIOLOGIJE U RAZVOJU EKOOSJETLJIVOSTI I EKOKOMUNIKACIJE U IZVANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA UČENIKA
71. BORILAČKI SPORTOVI KAO KONDICIJSKA PRIPREMA ZA DRUGE SPORTOVE
72. PRIMJENA PLIOMETRIJSKOG TRENINGA U KONDICIJSKOJ PRIPREMI TENISAČA
73. DEFINICIJA APSOLUTNIH TEMELJA SPOZNAJNOG KONTINUUMA
74. EVALUACIJA OSJETLJIVOSTI SUBJEKATA NA PRIMJENJENE STIMULUSE
75. SPORTSKE IGRE MLADIH – NAJMASOVNIJA SPORTSKA MANIFESTACIJA ZA DJECU I MLADE
76. ISTRAŽIVANJE POTREBE UVOĐENJA TEORIJSKE NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA VISOKIM UČILIŠTIMA
77. AIKIDO – MLAĐI BRAT JUJITSUA
78. USPOREDBA VRIJEDNOSTI ANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA ŠIBENSKIH SREDNJOŠKOLKI S ORIJENTACIJSKIM NORMAMA
79. DETEKCIJA RIZIČNIH RONILACA U APNEJI
80. OPTEREĆENJE STUDENATA KOD RAZLIČITIH SADRŽAJA NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
81. RAZLIKE U MOTORIČKIM I FUNKCIONALNIM SPOSOBNOSTIMA UČENIKA I UČENICA DRUGIH RAZREDA KRIŽEVAČKIH SREDNJIH ŠKOLA ŠKOLSKE GODINE 2004./05., USPOREDBA S ORIJENTACIJSKIM REZULTATIMA I REZULTATIMA POSTIGNUTIM U PRETHODNOJ ŠKOLSKOJ GODINI 2003./04.
82. ANALIZA TRENDA RAZVOJA VRIJEDNOSTI ANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA KOD HRVATSKIH SREDNJOŠKOLKI
83. TRENING ISTEZANJA S RAZLIČITIM POMAGALIMA
84. WELLNESS PROGRAMI ZA DJECU
85. KVALITETNI PROFESORI KAO OSNOVA KVALITETNE ŠKOLE
86. ŠTO USPJEŠAN FITNESS TRENER TREBA ZNATI?
87. UZROCI OZLJEDA U SPORTSKOJ DVORANI
88. SPORTSKA ANKETA STUDENATA VELEUČILIŠTA U KARLOVCU
89. SPORTSKO REKREATIVNO VJEŽBANJE U GRUPI ILI OSOBNOM PROGRAMU
90. TALENT - EKSPERTNI SUSTAV ZA OTKRIVANJE TALENATA U SPORTU
91. UČINCI DETRENIRANJA
92. UPUTE I NAZNAKE ZA ISTEZANJE POJEDINIH DIJELOVA TIJELA
93. POPIS AUTORA KOJI SU OBJAVILI RADOVE U ZBORNIKU 15. LJETNE ŠKOLE KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE
 
Korisni sadržaji
Kodeks kineziologa Hrvatske Kodeks kineziologa Hrvatske