Naslovnica
AKTUALNOSTI
Stručna periodika
Stručni i znanstveni skupovi
Aktivnost udruga
USTROJ SAVEZA
Skupština
Upravni odbor
Predsjednik
Tajnik
Nadzorni odbor
Sud časti
Ljetna škola kineziologA
20. ljetna škola
Naših 20 godina
ZBORNICI RADOVA
FIEP BOOK
PRIZNANJA SAVEZA
Zaslužni kineziolog
Zahvalnica
Diploma
Ostala priznanja
Kontakti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FEDERATION  INTERNATIONALE   D'EDUCATION PHYSIQUE
Naslovnica : Zbornici radova : 14. ljetna škola
 
SADRŽAJ

1. NASLOVNICA
2. SADRŽAJ
3. INFORMATIZACIJA U PODRUČJIMA EDUKACIJE, SPORTA I SPORTSKE REKREACIJE
4. INFORMATIZACIJA U PODRUČJU EDUKACIJE
5. INFORMATIZACIJA U PODRUČJU SPORTA
6. INFORMATIZACIJA U PODRUČJU SPORTSKE REKREACIJE
7. INFORMATIZACIJA U KINEZIOLOGIJI
8. ZDRAVSTVENI ASPEKTI KORIŠTENJA KOMPJUTORA,
GLEDANJA TV I VIDEA U ŠKOLSKE DJECE I MLADEŽI
9. KOMUNIKOLOŠKI ASPEKTI NASTAVE
TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
10. ANALIZA INTERSTRUKTURALNIH
KOMUNIKACIJSKIH RELACIJA
11. HOMOGENIZACIJA ODJELJENJA U NASTAVI TZK
– PRIMJENA CLUSTER ANALIZE
12. MJERNA SVOJSTVA UPITNIKA ZNANJA
O SPORTSKIM IGRAMA
13. STANJE INFORMATIČKE OSPOSOBLJENOSTI
NASTAVNIKA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
NA PODRUČJU DALMACIJE
14. ANALIZA RAZLIKA IZMEĐU SKUPINA ISPITANIKA
UKLJUČENIH U RAZLIČITE KINEZIOLOŠKE AKTIVNOSTI
15. RAZLIKE U NEKIM ANTROPOLOŠKIM OBILJEŽJIMA
DVANAESTOGODIŠNJIH DŽUDAŠA I HRVAČA
16. ANALIZA RAZLIKA IZMEĐU SKUPINA ISPITANICA
UKLJUČENIH U RAZLIČITE KINEZIOLOŠKE AKTIVNOSTI
17. RAZLIKE PLUĆNE VENTILACIJE STUDENATA:
NEPUŠAČA, PASIVNIH PUŠAČA I PUŠAČA
18. DOŽIVLJAJ UŽIVANJA ILI FLOW-a TIJEKOM NATJECANJA
19. JESU LI TESTOVI AGILNOSTI ZAISTA POUZDANI?
20. RAZLIKE IZMEĐU DJECE HRVAČA I NESPORTAŠA U DOBI
OD 12 GODINA U NEKIM ANTROPOLOŠKIM OBILJEŽJIMA
21. OPTIMALIZACIJA PRIPREMNOG I GLAVNOG
“A” DIJELA SATA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
22. RAZLIKE U NEKIM ANTROPOLOŠKIM OBILJEŽJIMA
IZMEĐU DVANAESTOGODIŠNJIH DJEČAKA
DŽUDAŠA I DJEČAKA NESPORTAŠA
23. STANJE PREDNATJECATELJSKE ANKSIOZNOSTI
DJECE KOJA SE NATJECATELJSKI BAVE RUKOMETOM
24. PROCJENA RAZLIKA MORFOLOŠKIH OBILJEŽJA
UČENIKA PRVIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA U LICI
25. PREDVIĐANJE VEZE IZMEĐU
RITMIČKE GIMNASTIKE I NEKIH SPORTOVA
26. SPRIMJENA ELEKTRONIČKOG SUSTAVA MJERENJA
VREMENA U NASTAVNOM PROCESU
27. USMJERAVANJE ŠESTGODIŠNJAKA U SPORTSKU
ŠKOLU ODBOJKE
28. PROCJENA VAŽNOSTI VIDEO I AUDIO SNIMAKA
U RITMIČKOJ GIMNASTICI
29. KONTINUITET SPOZNAJE I INFORMATIKA
30. INFORMATIZACIJA ŠKOLSKOG ŠPORTA
GRADA SISKA I SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
31. RAČUNALO I MULTIMEDIJI U NASTAVI
TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
32. OBRAZOVNA TEHNOLOGIJA U FUNKCIJI
INTENZIFIKACIJE NASTAVNOG PROCESA
33. RAČUNALNI PROGRAM “OBUKA NEPLIVAČA”
34. NACRT ZA IZRADU RAČUNALNOG PROGRAMA ZA
PROCJENU OPTEREĆENJA U TRENINGU S TERETOM
35. INFORMATIZACIJA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
NA PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKOM FAKULTETU
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
36. PRIMJENA SUVREMENE TEHNOLOGIJE
U SPORTSKOJ REKREACIJI
37. RITMIČKA GIMNASTIKA NA INTERNETU
38. PRIMJER I PROBLEMI PRIMJENE RAČUNALNIH
PROGRAMA U PODRUČJU KOŠARKAŠKE IGRE
39. INFORMATIZACIJA U PLIVANJU
40. OSOBNA WEB PREZENTACIJA PROFESORA TZK-A
41. INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA
KAO KROS-KURIKULARNA AKTIVNOST U NASTAVI
TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
42. PROJEKT “VIRTUALNA RAZREDNA KNJIGA”
43. PRIMJENA BEŽIČNOG MIKROFONSKOG SUSTAVA
U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
44. INFORMATIČKI POSTUPCI U NASTANKU KINEZIOLOŠKIH
LEKSIKONA ZA UČITELJE I ODGOJITELJE
45. PRIMJENA RAČUNALA ZA POTREBE NASTAVE
TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
46. RAČUNALNI PROGRAM ZA IZRADU
PLANA U NASTAVI TZK-a
47. INFORMATIZACIJA KINEZIOLOGA VISOKIH UČILIŠTA
48. INFORMATIČKA TEHNOLOGIJA KAO SASTAVNI DIO
POSLOVANJA U BIPIEM AEROBIC CENTRU U ZAGREBU
49. INFORMATIČKA OBRADA PROTOKOLA
RUKOMETNE UTAKMICE
50. INFORMATIZACIJA I OBRAZOVANJE
51. KLASIČNA I ELEKTRONSKA DIJAGNOSTIKA
SPUŠTENOG STOPALA
52. INFORMATIZACIJA U RUKOMETU
53. NASTAVA I SVEUČILIŠNI SPORT SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
54. PRIMJENA MEDICINSKE LOPTE U
KONDICIJSKOJ PRIPREMI SPORTAŠA
55. PRIMJENA VIJAČE U KONDICIJSKOJ PRIPREMI SPORTAŠA
56. KONSTRUKCIJA UPITNIKA ZNANJA O SPORTSKIM IGRAMA
57. PRAĆENJE UTJECAJA STRESA NA RADNOM MJESTU
UZ POMOĆ MONITORA SRČANE FREKVENCIJE
58. SPORTSKA ANIMACIJA U HOTELU CROATIA U CAVTATU
59. ORIJENTACIJSKE VRIJEDNOSTI I TREND RAZVOJA
REZULTATA EKSPLOZIVNE SNAGE TIPA BRZINE
60. ISIDOR KRŠNJAVI – POLITIČAR U
FUNKCIJI RAZVOJA TJELOVJEŽBE
61. RAZLIKE U STAVU UČENICA I UČENIKA 5. I 6. RAZREDA
OSNOVNE ŠKOLE PREMA TJELESNOM VJEŽBANJU
62. SPORTOM U MLADOSTI ZA PREVENCIJU
OSTEOPOROZE U STAROSTI
63. DOBROBITI I PRAVILA REDOVITOG TJELESNOG
VJEŽBANJA STARIJIH OSOBA
64. RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA STUDENTICA
I STUDENATA 1986./1987. I 2003./2004. GODINE
65. PLANER NATJECANJA
66. NEKE DIMENZIJE ANTROPOLOŠKOG STATUSA
STUDENTICA PRVE GODINE VISOKE UČITELJSKE
ŠKOLE U ČAKOVCU I STUDENTICA TECHNOLOGICAL
EDUCATION INSTITUTE OF LARISA
67. BUDUĆNOST BACANJA KUGLE:
ROTACIONA ILI LINEARNA TEHNIKA?
68. RAZVOJ BRZINSKO – EKSPLOZIVNIH
SVOJSTAVA U TENISU (SAQ)
69. KORIŠTENJE INFORMATIČKE OPREME U SVRHU
KOREKCIJA GREŠAKA U ALPSKOM SKIJANJU
70. PRIPREME KOŠARKAŠICA III. GIMNAZIJE
ZA ŽUPANIJSKO I DRŽAVNO NATJECANJE
71. UKLJUČENOST UČENIKA SREDNJE ŠKOLSKE DOBI U
IZVANŠKOLSKE ŠPORTSKE AKTIVNOSTI
72. PRIKAZ ORGANIZACIJE RADA I PROVOĐENJA
SPORTSKOG PROGRAMA U DJEČJEM VRTIĆU RIJEKA
73. VRIJEDNOST INFRACRVENE SPEKTROSKOPIJE
U ODREĐIVANJU SASTAVA TIJELA
74. PRIMJENA TACTFOOT-a TIJEKOM PROGRAMIRANJA
TRENINGA BRZINSKE SNAGE U NOGOMETU
75. RAZLIKE U MOTORIČKIM I FUNKCIONALNIM
SPOSOBNOSTIMA UČENIKA I UČENICA
KRIŽEVAČKIH SREDNJIH ŠKOLA I
USPOREDBA S ORIJENTACIJSKIM REZULTATIMA
76. KONTROLA FIZIOLOŠKOG OPTEREĆENJA STUDENATA
TIJEKOM VOĐENJA NASTAVNOG SATA POMOĆU
MONITORA SRČANE FREKVENCIJE
77. ALGORITAM I PROGRAM ZA RAČUNANJE
INTRACLASS KORELACIJE
78. PRIMJENA SUSTAVA ZA PRAĆENJE SRČANE
FREKVENCIJE U NOGOMETU
79. KORIŠTENJE KOMPJUTERSKE OBRADE PODATAKA
U PROGRAMIRANJU TRENAŽNOG PROCESA
80. POPIS AUTORA KOJI SU OBJAVILI RADOVE U ZBORNIKU 14. LJETNE ŠKOLE KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE
 
Korisni sadržaji
Kodeks kineziologa Hrvatske Kodeks kineziologa Hrvatske