Naslovnica
AKTUALNOSTI
Stručna periodika
Stručni i znanstveni skupovi
Aktivnost udruga
USTROJ SAVEZA
Skupština
Upravni odbor
Predsjednik
Tajnik
Nadzorni odbor
Sud časti
Ljetna škola kineziologA
20. ljetna škola
Naših 20 godina
ZBORNICI RADOVA
FIEP BOOK
PRIZNANJA SAVEZA
Zaslužni kineziolog
Zahvalnica
Diploma
Ostala priznanja
Kontakti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FEDERATION  INTERNATIONALE   D'EDUCATION PHYSIQUE
Naslovnica : Zbornici radova : 13. ljetna škola
 
SADRŽAJ

  IMPRESUM
  SADRŽAJ
1. VREDNOVANJE U PODRUČJU SPORTA, SPORTSKE REKREACIJE I KINEZITERAPIJE
2. VREDNOVANJE U PODRUČJU EDUKACIJE
3. VREDNOVANJE U PODRUČJU SPORTA
4. VREDNOVANJE RADA U SPORTSKOJ REKREACIJI
5. VREDNOVANJE U SPORTSKOJ REKREACIJI (PRAĆENJE KARAKTERISTIKA TJELESNE AKTIVNOSTI I UČINAKA VJEŽBANJA)
6. AUTENTIČNO OCJENJIVANJE, ŠTO JE TO?
7. KADA VJEŽBATI, A KADA NE VJEŽBATI U AKUTNIM RESPIRATORNIM BOLESTIMA
8. DONOŠENJE ZAKONA I PREUSTROJ OSNOVNOG ŠKOLSTVA 1874. GODINE – UVOĐENJE OBVEZNE NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U OSNOVNE ŠKOLE NA PODRUČJU BANSKE HRVATSKE
9. UTJECAJ ŠESTOMJESEČNOG KINEZIOLOŠKOG TRETMANA NA NEKE MOTORIČKE DIMENZIJE UČENIKA IV. I V. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
10. STANJE OPĆE, SPECIJALNE I TEHNIČKO-FIZIČKE PRIPREMLJENOSTI KOD GIMNASTIČARKI OD 7-12 GODINA
11. UTJECAJ NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA RAZVOJ MOTORIČKIH I MORFOLOŠKIH OBILJEŽJA UČENIKA 5. I 6. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
12. KVANTITATIVNE PROMJENE NA NEKIM FAKTORIMA SNAGE POD UTJECAJEM KINEZIOLOŠKOG TRETMANA
13. VREDNOVANJE PLIVAČKIH DOSTIGNUĆA STUDENATA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA
14. UTJECAJ PROGRAMA OPĆE I SPECIJALNE TJELESNE PRIPREME NA PROMJENE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE
15. NEKE METRIJSKE KARAKTERISTIKE NOVOKONSTRUIRANOG TESTA ZA PROCJENU RAVNOTEŽE
16. KANONIČKE RELACIJE IZMEĐU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KOJIMA SE VREDNUJE NASTAVA ATLETIKE
17. TANITA VAGA KAO INSTRUMENT ZA ANTROPOLOŠKE MJERENJE U ŠKOLI I SPORTU
18. FREKVENCIJA SRCA KAO PARAMETAR ZA PRAĆENJE OPTEREĆENJA U JEDRENJU
19. PROCJENA ELASTIČNE SNAGE U SPORTU
20. UTJECAJ OCJENE TEHNIKE NA BRZINU PLIVANJA 50M KRAUL
21. VREDNOVANJE POKAZATELJA NEKIH DIMENZIJA ANTROPOLOŠKOG STATUSA U SPORTSKOJ REKREACIJI – PRIMJER VESLAČA REKREATIVACA
22. VREDNOVANJE KOMPONENATA TRENIRANOSTI ATLETIČARA BACAČA
23. NEKE TEORIJSKE SPOZNAJE O PROBLEMIMA OCJENJIVANJA MOTORIČKIH ZNANJA
24. RAZLIKE U NEKIM ANTROPOLOŠKIM ZNAČAJKAMA IZMEĐU SEDENTARNIH I DINAMIČKIH ZANIMANJA UČENIKA I. RAZREDA
25. VALIDACIJA PLANOVA I PROGRAMA NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
26. UTJECAJ AEROBIK TRETMANA NA REDUKCIJU MASNOG TKIVA ŽENA
27. VREDNOVANJE UTJECAJA DOPUNSKE VJEŽBE NA EFEKTIVNO VRIJEME VJEŽBANJA
28. RAZLIKE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI SPRAM RAZLIKE MOTORIČKIH ZNANJA I SPORTSKIH IGARA
29. VREDNOVANJE REZULTATA TESTOVA ZA PROCJENU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI ZA UČENIKE I UČENICE OSNOVNIH ŠKOLA PRILIKOM SELEKCIJE U VESLANJU
30. VREDNOVANJE SPECIFIČNIH I TEMELJNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD MLADIH NOGOMETAŠA
31. VREDNOVANJE TRANSFORMACIJSKE USMJERENOSTI PROGRAMA KINEZIOLOŠKE REKREACIJE
32. VREDNOVANJE TEHNIČKO-TAKTIČKIH ELEMENATA VANJSKIH PUCAČA U RUKOMETU
33. USPOREDBA DVIJE SKUPINE RUKOMETAŠA RAZLIČITE KVALITETE U POKAZATELJIMA KONDICIJSKE PRIPREMLJENOSTI
34. VREDNOVANJE U NASTAVI PLIVANJA – PLIVAČKE SPOSOBNOSTI I PLIVAČKA ZNANJA
35. RAD S DOPUNSKIM VJEŽBAMA U CILJU POTICANJA NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE KOD UČENIKA PRVIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
36. SKUPNI METODIČKI ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA KAO ZNAČAJAN ČIMBENIK RAZVOJA NEKIH ANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA KOD UČENICA NAJMLAĐE ŠKOLSKE DOBI
37. UTJECAJ POHAĐANJA NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA ZAKLJUČNU OCJENU NA POLUGODIŠTU
38. UTJECAJ ORGANIZIRANOG TJELESNOG VJEŽBANJA NA ANTROPOLOŠKE KARAKTERISTIKE UČENIKA OD 5. DO 8. RAZREDA
39. ODNOS UČENIKA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE GRADA HVARA PREMA TENISU
40. RAZLIKE U RAZINI KONDICIJSKE PRIPREMLJENOSTI HRVATSKE I JAPANSKE KOŠARKAŠKE MOMČADI
41. RAZLIKE U MORFOLOŠKIM, MOTORIČKIM I FUNKCIONALNIM MODELNIM KARAKTERISTIKAMA TAEKWONDOISTA SENIORSKOG I JUNIORSKOG UZRASTA
42. UTJECAJ NEKIH MORFOLOŠKIH, MOTORIČKIH I FUNKCIONALNIH MJERA NA MAKSIMALNU SILU I BRZINU NOŽNOG UDARCA U TAEKWONDO-U (ITF)
43. ANALIZA USPJEŠNOSTI NAPADA HRVATSKE VATERPOLO REPREZENTACIJE NA PRVENSTVU EUROPE 2003. GODINE
44. UTJECAJ KINEZIOLOŠKIH AKTIVNOSTI NA NEKE MOTORIČKE DIMENZIJE ŽENA
45. STAV STUDENATA VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE U GOSPIĆU O OCJENJIVANJU U PODRUČJU KINEZIOLOŠKE KULTURE
46. PRAĆENJE, VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE TEHNIKE NISKOG STARTA U TJELESNOJ I ZDRAVSTVENOJ KULTURI
47. PRILOG VREDNOVANJU I IZBORU REPREZENTATIVNIH NASTAVNIH TEMA ZA PROVJERU MOTORIČKIH ZNANJA UČENIKA I UČENICA 5. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
48. PRAĆENJE I PROVJERAVANJE UČENIKA TESTOM IZDRŽAJ U VISU ZGIBOM
49. VREDNOVANJE USVAJANJA MOTORIČKIH ZNANJA IZ RUKOMETA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U 5. RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE
50. PRIMJER VREDNOVANJA MOTORIČKIH ZNANJA I MOTORIČKIH DOSTIGNUĆA UČENIKA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
51. MODEL VREDNOVANJA MOTORIČKIH POSTIGNUĆA U 6. RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE
52. PRIJEDLOG MOGUĆEG NAČINA VREDNOVANJA REZULTATA NA ATLETSKIM ŠKOLSKIM NATJECANJIMA
53. PRIJEDLOG TESTOVA ZA VREDNOVANJE ZNANJA ODBOJKAŠKIH ELEMENATA ZASTUPLJENIH U PLANU I PROGRAMU ZA OSNOVNU ŠKOLU OD 5. DO 8. RAZREDA
54. OPISNO OCJENJIVANJE, DA ILI NE?
55. VREDNOVANJE U TRENINGU S TERETOM
56. GIMNASTIČKA ANAMNEZA STUDENATA DRUGE GODINE KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA
57. VREDNOVANJE REKREACIJSKOG JEDRENJA U TRISTIČKOJ PONUDI HRVATSKE
58. VREDNOVANJE ELEMENATA RAVNOTEŽNOG POLOŽAJA U NASTAVI TZK U OSNOVNOJ ŠKOLI
59. MODEL VREDNOVANJA POČETNOG UDARCA U TENISU
60. TESTOVI ZA PROVJERAVANJE POTENCIJALNE USPJEŠNOSTI RITMIČARKI STARIH OD 7-9 GODINA
61. TESTOVI ZA PROCJENU POTENCIJALNE USPJEŠNOSTI U RITMIČKOJ GIMNASTICI NAMIJENJENI POČETNICIMA
62. EVALUACIJA UČINKA DOZIRANE KINEZITERAPIJA U LIJEČENJU KORONARNIH BOLESTI
63. OBJEKTIVNA METODA MJERENJA RASPONA POKRETA VRATNE KRALJEŠNICE I NJENA VALJANA ALTERNATIVA
64. VALORIZACIJA REZULTATA PLIVAČKIH KLUBOVA U ZAGREBU
65. OCJENJIVANJE OSNOVNIH ELEMENATA LOPTOM U RITMIČKOJ GIMNASTICI
66. PROVJERAVANJE I OCJENJIVANJE MOTORIČKIH ZNANJA I POSTIGNUĆA UČENIKA I UČENICA III. I IV. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE U MINI RUKOMETU
67. VREDNOVANJE POSTURE U DJECE ŠKOLSKOG UZRASTA
68. RAČUNALO – POMOĆNO SREDSTVO U VREDNOVANJU RADA UČENIKA
69. UČENIK – AKTIVNI SUBJEKT OCJENJIVANJA
70. PRIMJENA BARCODOVA U OBRADI PODATAKA KROS NATJECANJA PRVENSTVA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
71. OSNOVNI KRITERIJI PRILIKOM OCJENJIVANJA I DODJELJIVANJA POJASEVA U JUDU
72. IZBOR MOTORIČKIH TESTOVA ZA PROCJENU KOORDINACIJE I SNAGE JUDAŠA
73. MODEL SUSTAVA VREDNOVANJA MOTORIČKIH ZNANJA I MOTORIČKIH POSTIGNUĆA U DRUGOM RAZREDU SREDNJE ŠKOLE
74. PRAĆENJE, VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE TEHNIKE ISTRAJNOG TRČANJA U TJELESNOJ I ZDRAVSTVENOJ KULTURI
75. PROBLEMI VREDNOVANJA U RITMIČKOJ GIMNASTICI
76. UTVRĐIVANJE APSOLUTNIH PROCESA KAO TEMELJ SVIH VREDNOVANJA U KINEZIOLOGIJI
77. VREDNOVANJA EFAKATA U KINEZIOLOGIJI UZ REDEFINICIJU «PLATOA VJEŽBANJA»
78. KLASIFIKACIJA I VREDNOVANJE DOPING SREDSTAVA U TENISU NA OSNOVU STUPNJA RIZIKA ZA ZDRAVLJE
79. KORIŠTENJE ANABOLNIH – ANDROGENIH STEROIDA (AAS) KOD ADOLESCENATA SPORTAŠA
80. METODIKA POUČAVANJA OSNOVNIH TEHNIČKIH ELEMENATA RUKOMETNE IGRE
81. KARAKTERISTIKE FIZIČKE PRIPREME KOŠARKAŠA UKLJUČENIH U PROGRAM MINI KOŠARKE (6-10 GODINA)
82. SKIJANJE STRUKIRANIM SKIJAMA (ZAVOJ KRATKOG RADIJUSA – SLALOM ZAVOJ)
83. NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA STUDENTE S POSEBNIM POTREBAMA NA EKONOMSKOM FAKULTETU U ZAGREBU
84. DODATAK KAKVOĆI OCJENJIVANJA U KINEZIOLOŠKOJ EDUKACIJI
85. PRIMJENA NEKIH KINEZIOLOŠKIH SADRŽAJA U PREVENCIJI OZLJEDE MIŠIĆA STRAŽNJE LOŽE U NOGOMETU
86. PRIKAZ PRILAGOĐENIH PROGRAMA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U SREDNJIM ŠKOLAMA
87. EDUKACIJSKA VRIJEDNOST REALIZACIJE NASTAVNIH SADRŽAJA U PRIRODI
88. SPORTSKI PROGRAM U RADU S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI
89. PRIMJENA NEKIH KINEZIOLOŠKIH SADRŽAJA U PREVENCIJI NESTABILNOSTI RAMENA KOD SPORTAŠA
90. VREDNOVANJE ELEMENATA TEHNIKE U SPORTSKOJ GIMNASTICI NA OSNOVI RELEVANTNIH PARAMETARA ZA PROCJENU NJIHOVE EFIKASNOSTI
91. PRIMJENA METODIČKIH VJEŽBI ZA OBUKU ELEMENATA TEHNIKE U SPORTSKOJ GIMNASTICI PROPISANIH PROGRAMOM NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE
  POPIS AUTORA KOJI SU OBJAVILI RADOVE U ZBORNIKU 13. LJETNE ŠKOLE KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE
 
Korisni sadržaji
Kodeks kineziologa Hrvatske Kodeks kineziologa Hrvatske