Naslovnica
AKTUALNOSTI
Stručna periodika
Stručni i znanstveni skupovi
Aktivnost udruga
USTROJ SAVEZA
Skupština
Upravni odbor
Predsjednik
Tajnik
Nadzorni odbor
Sud časti
Ljetna škola kineziologA
20. ljetna škola
Naših 20 godina
ZBORNICI RADOVA
FIEP BOOK
PRIZNANJA SAVEZA
Zaslužni kineziolog
Zahvalnica
Diploma
Ostala priznanja
Kontakti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FEDERATION  INTERNATIONALE   D'EDUCATION PHYSIQUE
Naslovnica : Zbornici radova : 12. ljetna škola
 
SADRŽAJ

  IMPRESUM
  SADRŽAJ
  U SPOMEN
1. METODE RADA U PODRUČJU EDUKACIJE, SPORTA I SPORTSKE REKREACIJE
2. METODE RADA U PODRUČJU EDUKACIJE
3. METODE TRENAŽNOG RADA U PODRUČJU SPORTA
4. METODE RADA U PODRUČJU SPORTSKE REKREACIJE
5. ČIMBENICI OPASNOSTI ZA RAZVOJ BOLESTI SRCA I KRVOŽILJA U KINEZIOLOGA
6. EFEKTI JEDNOGODIŠNJEG SPORTSKOG PROGRAMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U RIJECI I ZAGREBU
7. METODE RADA KOD UČENJA PLIVANJA NEPLIVAČA
8. RELACIJE IZMEĐU NEKIH BAZIČNIH I SITUACIJSKO – MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD NOGOMETAŠA OD 12 DO 14 GODINA
9. FAKTORSKA ANALIZA NEKIH TESTOVA ZA PROCJENU MOTORIČKIH I MORFOLOŠKIH DIMENZIJA UČENIKA ŠESTOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
10. PRIMJENA HOMOGENIH SKUPINA U KONDICIJSKOJ PRIPREMI KOŠARKAŠA/ICA
11. KRONOLOŠKA DOB MLADIH ATLETIČARA NE DEFINIRA REZULTAT U TRČANJU NA 20 METARA
12. UTJECAJ REPETITIVNE SNAGE NA REALIZACIJU ATLETSKE DISCIPLINE TRČANJA 1500 METARA
13. MOGUĆNOSTI DEFINIRANJA KVALITETE ODNOSA UČENIK-PROFESOR PRIMJENOM NEKIH POKAZATELJA STAVOVA UČENIKA
14. PRIMJENA METODE BIOELEKTRIČNE IMPEDANCIJE U MJERENJU POSTOTKA TJELESNE MASTI UČENIKA
15. RAZLIKE U PROSTORU ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA IZMEĐU UČENIKA I UČENICA V. I VI. RAZREDA
16. UTJECAJ MOTORIČKIH VARIJABLI NA USPJEŠNOST U TESTU ZA PROCJENU FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI KOD UČENIKA (PREDMETNE NASTAVE) OSNOVNE ŠKOLE
17. METODE UČENJA – ČIMBENIK USPJEŠNOSTI
18. STANJE PREDNATJECATELJSKE ANKSIOZNOSTI NA ŠKOLSKOM NATJECANJU U HRVANJU
19. FREKVENTNE TEHNIKE, SILA I BRZINA U NEKIM TAEKWONDO UDARCIMA (ITF)
20. POVEZANOST BAZIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I BRZINE KRETANJA IGRAČA S LOPTOM U RUKOMETU
21. METODE RADA U NASTAVI SPORTA I SAMOOBRANE U POLICIJSKOJ ŠKOLI
22. OPĆA SPOZNAJNA TEORIJA U DEFINICIJI METODA UČENJA U KINEZIOLOGIJI
23. METODE RADA U ATLETSKOM POLIGONU U SVRHU USVAJANJA TEHNIKE TRČANJA NA NASTAVI KINEZIOLOŠKE KULTURE
24. DIZAJN METODA RADA SPORTSKE AEROBIKE (C PROGRAM)
25. METODE RADA U SPORTU ANTIČKE GRČKE
26. INTERVALNA METODA RADA - POGLED U PROŠLOST
27. METODIČKE VJEŽBE ZA USAVRŠAVANJE TEHNIKE TROSKOKA KOD ATLETIČARKI
28. METODE RADA U NASTAVI AEROBIKE NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU
29. METODE ZA RAZVOJ FLEKSIBILNOSTI U RITMIČKOJ GIMNASTICI
30. TRENING SNAGE ZA MLAĐE DOBNE SKUPINE U RUKOMETU U FUNKCIJI PREVENCIJE OD OZLJEĐIVANJA
31. SUVREMENI MODEL METODIKE TRENINGA ODBOJKE U ŠKOLSKOM SPORTU
32. PRIMJENA METODA RADA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU
33. METODE RADA U OBUCI NEPLIVAČA PRIPADNIKA GARDIJSKIH POSTROJBI HV-a
34. RAZVOJ BRZINE U TRENINGU RUKOMETAŠA
35. METODA UČENJA FOREHEND-LOB UDARCA IZNAD GLAVE (DUGA LOPTA) U BADMINTONU
36. TREBA LI UČITI VJEŽBE IZ BODY-BUILDINGA?
37. … O METODI DUBINSKIH SKOKOVA ZA RAZVOJ SKOČNOSTI I EKSPLOZIVNE NAGE U PRIPREMNOM RAZDOBLJU KLIZAČA
38. USPJEŠNOST METODA RADA U TJELESNOJ I ZDRAVSTVENOJ KULTURI I NJIHOV ODABIR U NASTAVNOM PROCESU
39. SPECIFIČNOSTI METODSKIH POSTUPAKA ZA PODUČAVANJE JUDO TEHNIKA
40. ZASTUPLJENOST METODA RADA U POSTOJEĆOJ LITERATURI NA STUDIJU KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
41. UČENJE TEHNIKE HODANJA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
42. RAZLIKE U SINETETIČKOJ I ANALITIČKOJ METODI UČENJA UČENIKA ČETVRTIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE DR. JURE TURIĆ U GOSPIĆU
43. OSOBITOSTI ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA HODANJA I TRČANJA S LJUDIMA STARIJE DOBI
44. KINEZITERAPIJSKI TRETMAN (REHABILITACIJA) OSOBA S PREBOLJENIM INFARKTOM MIOKARDA
45. TENIS IGRAONICE KAO NAJSUVREMENIJI SUSTAV POUKE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
46. RUKOMET NA PIJESKU – LJETNA ZABAVA ILI VAŽNA KARIKA U TRENAŽNOM PROCESU RUKOMETAŠA
47. SPORTSKE IGRE MLADIH – NACIONALNA SPORTSKO-REKREACIJSKA MANIFESTACIJA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
48. SUPORTIVNO VOĐENJE IGRAČA U TRENINGU TENISA
49. KONSTRUKTIVNI I DESTRUKTIVNI PROCESI U KINEZIOLOGIJI
50. INFORMATIZACIJA NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
51. KOMUNIKACIJA U NASTAVNOM PROCESU
52. UKLJUČENOST ŠKOLSKE DJECE OD 5. DO 8. RAZREDA U IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE SPORTSKE AKTIVNOSTI
53. ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE UČENIKA OD 1. DO 4. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
54. UTJECAJ TRENINGA NA NEKA ANTROPOLOŠKA OBILJEŽJA MLADIH VATERPOLISTA
55. DIJAGNOSTIKA BAZIČNIH I SPECIFIČNIH SPOSOBNOSTI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE
56. PRILOG ANALIZI NEKIH PROBLEMA U PROCESU UČENJA KOŠARKAŠKE IGRE
57. PRILOG ANALIZI MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI GRADITELJA IGRE U KOŠARCI
58. PLESNA NATJECANJA U FUNKCIJI RAZVOJA MOTORIČKIH I SOCIJALNIH SPOSOBNOSTI UČENIKA
59. PRINCIPI U IZBORU I REDOSLIJEDU IZVOĐENJA VJEŽBI S TERETOM
60. ANALIZA I PRIJEDLOG PROMJENA PLANA I PROGRAMA SADRŽAJA ODBOJKE ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE
61. ALPSKE SKIJAŠKE DISCIPLINE
62. INTERMITENTNI OBLIK RADA U STRUKOVNIM ŠKOLAMA
63. UČITELJ RAZREDNE NASTAVE I PRIMJENA OSOBNOG RAČUNALA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
64. UTJECAJ SITUACIJSKIH PARAMETARA NA KONAČNI REZULTAT RUKOMETNE UTAKMICE
65. SPECIFIČNA FIZIČKA PRIPREMA SPORTSKIH GIMNASTIČARKI
66. ZABORAVLJENO NASTAVNO POMAGALO
67. STAVOVI STUDENATA POMORSKOG FAKULTETA U RIJECI PREMA NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
68. RAZLIKE U NEKIM ANTROPOLOŠKIM OBILJEŽJIMA UČENIKA I UČENICA I.-IV. RAZREDA 1986./87. ŠK.GOD. POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENE ŠKOLE U POŽEGI I NAKON 15 GODINA 2000./01. ŠK.GOD.
69. ORGANIZIRANJE ELEMENTARNIH ŠTAFETA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
70. REZULTATI TESTIRANJA PLIVANJA I PLIVAČKIH SPOSOBNOSTI NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU I TEHNIČKOM VELEUČILIŠTU – GRADITELJSKI ODJEL AKADEMSKE GODINE 2002./03.
71. FIZIOLOŠKO OPTEREĆENJE NA SATU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
72. KINEZITERAPIJA LUMBALNOG BOLNOG SINDROMA KOD SPORTAŠA
73. PRIMJER STRUKTURE SATA KINEZITERAPIJSKOG TRETMANA ZA OSOBE S PREBOLJENIM INFARKTOM MIOKARDA U FAZI IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA
74. ANALIZA REZULTATA DOBIVENIH MJERENJEM BAZIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENICA OD 5. DO 8. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
75. PROCJENA SUBJEKTIVNOG OSJEĆAJA OPTEREĆENJA UČENIKA NA SATU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
76. MOGUĆE PROMJENE MODELA SUSTAVA NATJECANJA SPORTSKIH IGARA NA PRVENSTVU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
  POPIS AUTORA KOJI SU OBJAVILI RADOVE U ZBORNIKU 12. LJETNE ŠKOLE KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE
 
Korisni sadržaji
Kodeks kineziologa Hrvatske Kodeks kineziologa Hrvatske