Naslovnica
AKTUALNOSTI
Stručna periodika
Stručni i znanstveni skupovi
Aktivnost udruga
USTROJ SAVEZA
Skupština
Upravni odbor
Predsjednik
Tajnik
Nadzorni odbor
Sud časti
Ljetna škola kineziologA
20. ljetna škola
Naših 20 godina
ZBORNICI RADOVA
FIEP BOOK
PRIZNANJA SAVEZA
Zaslužni kineziolog
Zahvalnica
Diploma
Ostala priznanja
Kontakti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FEDERATION  INTERNATIONALE   D'EDUCATION PHYSIQUE
Naslovnica : Zbornici radova : 11. ljetna škola
 
SADRŽAJ

  NASLOVNICA
  SADRŽAJ
1. PROGRAMIRANJE U PODRUČJU EDUKACIJE, SPORTA, SPORTSKE REKREACIJE I KINEZITERAPIJE
2. PROGRAMIRANJE RADA U PODRUČJU EDUKACIJE
3. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE U PODRUČJU SPORTA
4. PROGRAMIRANJE U PODRUČJU SPORTSKE REKREACIJE
5. PROGRAMIRANJE RADA U PODRUČJU KINEZITERAPIJE
6. ZDRAVSTVENI POGLEDI NA RIZIČNE ČIMBENIKE PRI PROGRAMIRANJU REKREATIVNOG TJELESNOG VJEŽBANJA
7. DJELOVANJE DRUŠTVA UČITELJA, NASTAVNIKA I PROFESORA FIZIČKOG ODGOJA NR HRVATSKE (1952 - 1962)
8. UTJECAJ PROGRAMIRANE NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA PROMJENE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA SEDMOGODIŠNJIH UČENICA
9. UTJECAJ PROGRAMIRANOG TRENAŽNOG PROCESA NA RAZVOJ NEKIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD VRHUNSKIH RUKOMETAŠICA
10. ANALIZA NAPREDOVANJA UČENJA PLIVANJA NEPLIVAČA
11. PROGRAMIRANJE TRENINGA U ODBOJCI NA PIJESKU
12. UTJECAJ NOVOG SUSTAVA BROJANJA BODOVA NA PROGRAMIRANJE TRENINGA U MUŠKOJ ODBOJCI
13. SUKLADNOST TAKSONOMSKIH POZICIJA ROČNIH VOJNIKA NAKON DVOIPOLMJESEČNE PROGRAMIRANE REKREATIVNE OBUKE
14. PRILOG PROGRAMIRANJU PLESNIH STRUKTURA U PRVOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE
15. ZAŠTO UKLJUČITI PLIVANJE U PROGRAM NASTAVE TZK
16. UTJECAJ PROGRAMIRANOG RADA U HRVAČKOJ ŠKOLI NA ANTROPOLOŠKI STATUS DJECE
17. METODIČKI ORGANIZACIJSKI OBLIK RADA - ČIMBENIK PROGRAMIRANJA OPTEREĆENJA U EDUKACIJI
18. O NEKIM RAZLOZIMA ZADOVOLJSTVA, NEZADOVOLJSTVA I NEDOLASKA STUDENATA NA NASTAVU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE KAO PRILOG PROGRAMIRANJU RADA
19. PROGRAMIRANJE TJELESNE AKTIVNOSTI KOD OSOBA S POVIŠENIM ARTERIJSKIM KRVNIM TLAKOM- PREGLED PREPORUČENIH PROGRAMA
20. MOGUĆNOST PRIMJENE RPE SKALE KOD PROGRAMIRANJA I KONTROLE TRENINGA S VANJSKIM OPTEREĆENJEM
21. BORGOVA RPE SKALA U PROGRAMIRANJU I KONTROLI OPTEREĆENJA NA SATOVIMA SUVREMENE AEROBIKE
22. PROGRAMIRANJE TRENINGA S OPTEREĆENJEM KOD ŽENA
23. PROGRAMIRANJE OPTEREĆENJA U NASTAVI PLIVANJA – UTJECAJ POJEDINIH KOMPONENTI NA UKUPNI VOLUMEN OPTEREĆENJA
24. PREDUVJETI DEFINIRANJA SPECIFIČNIH PROGRAMA SPORTSKOG RAZVOJA MLADIH RUKOMETAŠICA
25. INTEGRATIVNI TAKSONOMSKI MODEL KAO PREDUVJET ZA PROGRAMIRANJE RADA U KINEZIOLOGIJI
26. AGRESIVNOST I SPORT U ADOLESCENATA
27. FIZIOLOŠKO OPTEREĆENJE NOGOMETNIH SUDACA TIJEKOM UTAKMICE
28. KONSTRUKCIJA JEDNOG TESTA POZNAVANJA NOGOMETA
29. PROGRAMIRANJE RADA ZA OVISNIKE O OPIJATIMA
30. KINEMATIČKA ANALIZA FOREHAND UDARCA GORANA IVANIŠEVIĆA
31. ANALIZA REZULTATA U PLIVANJU NA VIŠOJ TEHNIČKOJ ŠKOLI U ZAGREBU U ŠKOLSKOJ GODINI 2000./2001.
32. RAZLIKE U NEKIM MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA IZMEĐU UČENIKA 5. - 8. RAZREDA O.Š. JOSIPA RAČIĆA I UČENIKA 5.- 8. RAZREDA U O.Š. U HRVATSKOJ
33. FAKTORSKA STRUKTURA SITUACIJSKE MOTORIKE NOGOMETAŠA
34. RELACIJE IZME?U MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA 5. I 6. RAZREDA
35. EFEKTI EKSPERIMENTALNOG PROGRAMIRANOG RADA U UZRASTU OD 7 GODINA U SMISLU ENERGETSKE INTEGRACIJE SLOŽENIH GIBANJA
36. PARAMORFIČNE I DISMORFIČNE PROMJENE PRSNOG KOŠA U UČENICA I UČENIKA ŽIVOTNE DOBI OD 13 DO 14 GODINA
37. INDIREKTNA PROCJENA ANAEROBNOG PRAGA PLIVAČA
38. UTJECAJ VOJNOG TRETMANA NA POVEZANOST MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I SPOSOBNOSTI TRČANJA
39. PROGRAMIRANJE NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U SVIJETLU MOTIVACIJE I CRTA LIČNOSTI UČENIKA SREDNJE ŠKOLE
40. BIOMEHANIČKA ANALIZA U FUNKCIJI EFIKASNIJEG PROGRAMIRANJA TRENAŽNOG PROCESA
41. PREGLED ZASTUPLJENOSTI NASTAVNIH TEMA U TJELESNOM I ZDRAVSTVENOM ODGOJNO-OBRAZOVNOM PODRUČJA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
42. STRUKTURA MORFOLOŠKIH I MOTORIČKIH OBILJEŽJA – BITAN ČIMBENIK PROGRAMIRANJA
43. STAVOVI STUDENATA I STUDENTICA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE PREMA BORILAČKIM SPORTOVIMA
44. FUNKCIONALNO OPTEREĆENJE NA NASTAVI TZK-A
45. O AGRESIVNOSTI NATJECATELJKI BORILAČKIH SPORTOVA, SPORTSKIH IGARA I SPORTOVA S NAGLAŠENOM ESTETSKOM KOMPONENTOM
46. PROGRAMIRANI TRENING ZA RAZVOJ EKSPLOZIVNE SNAGE – TRANSFORMACIJSKA UČINKOVITOST I PRIMJENA U ŠKOLSKIM SPORTSKIM DRUŠTVIMA
47. ZNAČENJE SNAGE ZA SITUACIJSKU UČINKOVITOST U RUKOMETU
48. RAZLIKE U NEKIM ANTROPOLOŠKIM OBILJEŽJIMA IZMEĐU INICIJALNOG I FINALNOG STANJA KOD UČENICA 4. RAZREDA GIMNAZIJE
49. ROCK'N' ROLL U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
50. PROMJENE U NEKIM MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA 11 I 12 GODIŠNJIH UČENIKA POD UTJECAJEM TRENINGA HRVANJA U NASTAVI TZK
51. UTJECAJ TJELESNOG VJEŽBANJA NA NEKE ANTROPOLOŠKE I MOTORIČKE KARAKTERISTIKE ŽENA RAZLIČITE DOBI
52. ANTROPOLOŠKA OBILJEŽJA STUDENATA VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE U GOSPIĆU I PROGRAMIRANJE RADA
53. PROGRAMIRANJE TRANSFORMACIJSKIH OBLIKA RADA U SPORTSKOJ REKREACIJI
54. GLOBALNI PLAN I PROGRAM TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA KATOLIČKO BOGOSLOVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
55. PROGRAMIRANJE RADA U NASTAVI OPĆE I SPECIJALNE TJELESNE PRIPREME U POLICIJSKOJ ŠKOLI
56. PROGRAMIRANJE PREHRANE U NATJECATELJSKOM FITNESU
57. PROGRAMIRANJE RADA U SPORTSKIM IZVANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA U ŠŠK “ČAK” II. OSNOVNE ŠKOLE ČAKOVEC
58. PROGRAMIRANJE NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU
59. PROGRAMIRANJE U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE PRESKAKIVANJEM VIJAČE
60. PROGRAMIRANJE – TEMELJ INTENZIFIKACIJE NASTAVNOG PROCESA
61. PROGRAMIRANJE RADA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
62. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE NASTAVE AEROBIKE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
63. NEKE OD ZNAČAJKI PROGRAMIRANJA RADA S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI U ALPSKOM SKIJANJU
64. VARIJABLE PROGRAMA TRENINGA S TERETOM
65. PARAMETRI OPTEREĆENJA U TRENINGU S TERETIMA
66. UTJECAJ PROGRAMIRANIH TJELESNIH AKTIVNOSTI NA RAST I RAZVOJ DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
67. PROGRAMIRANJE RADA U ODBOJCI S UČENICIMA-POČETNICIMA
68. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE KINEZIOLOŠKIH PROCESA
69. PROPORCIJE RAZLIČITIH TIPOVA PROGRAMA KONDICIJSKOG TRENINGA U DUGOROČNOJ SPORTSKOJ PRIPREMI U SPORTSKIM IGRAMA
70. SKIJANJE KAO DIO PROGRAMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ - DA ILI NE ?!?
71. PROBLEMI U PROGRAMIRANJU RADA U PODRUČJU EDUKACIJE NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA
72. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE PLIVAČKIH AKTIVNOSTI KAO SEGMENTA NASTAVNOG SADRŽAJA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U POLICIJSKOJ ŠKOLI
73. JEDAN OD MODELA GLOBALNOG PLANA I PROGRAMA IZ HRVANJA
74. PROGRAMIRANJE GODIŠNJEG RADA VRHUNSKIH VESLAČA
75. OSVRT NA NASTAVNI PLAN I PROGRAM PREDMETA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U OSNOVNOJ ŠKOLI U PODRUČJU KOŠARKAŠKE IGRE
76. PROGRAMIRANJE TRENINGA (GODIŠNJI CIKLUS) U INTERVENTNIM JEDINICAMA POLICIJE
77. PRIMJER PROGRAMIRANJA NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU»
78. PLANIRANJE PERIODA SUŽAVANJA KOD PLIVAČA
79. PSIHIČKO I FIZIČKO RASTEREĆIVANJE UČENIKA S ASPEKTA SMANJIVANJA POGREŠAKA U PROGRAMIRANJU RADA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
80. POSEBNOSTI POJEDINIH SREDINA UTJEČU NA KONKRETIZACIJU PROGRAMA
81. PROGRAM TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U OSNOVNOJ ŠKOLI
82. PROGRAMIRANJE TRENAŽNOG OPTEREĆENJA ZA RAZVOJ FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI KOD VESLAČA
83. O ČEMU NASTAVNIK TREBA RAZMISLITI PRIJE PROGRAMIRANJA NASTAVE
84. PRILAGOĐENI PROGRAM NASTAVE TJELSNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
85. ANALIZA GODIŠNJEG MAKROCIKLUSA U RITMIČKOJ GIMNASTICI
86. IZDRŽLJIVOST DJECE - TRENING ILI ZABAVA?
87. TENIS - ŠKOLSKI SPORT?
88. PLANIRANJE RAZVOJA «SPORTA ZA SVE» U HRVATSKOJ
89. MOGUĆNOST PRIMJENE AEROBIKE U FIZIČKOJ PRIPREMI RUKOMETAŠICA
90. MATERIJALNI UVJETI I OPSEG TJELESNOG VJEŽBANJA U VRTIĆIMA
91. UDIO MIŠIĆNIH SKUPINA UKLJUČENIH U IZVOĐENJE ZAVESLAJA KOD VESLAČA I VESLAČICA, TE PROGRAMIRANJE TRENINGA SNAGE TIJEKOM VESLAČKE SEZONE
92. RAZVOJ SNAGE KOD VESLAČA NA SUHOM I U ČAMCU
93. PRIMJENA PILATES TEHNIKE U VRHUNSKOM SPORTU
94. HRVAČKI TRENING BEZ STRUNJAČE U SKLOPU ČETRNAESTODNEVNE LJETNE ŠKOLE HRVANJA- PLANIRANJE I SADRŽAJI
95. SKOLIOZOMETAR
96. SLOBODNI UTEZI ILI TRENAŽERI?
97. ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB NA INTERNETU ILI WWW. TIOŠ.HR
98. TRENING TEMELJEN NA IGRI
99. SPORTSKO - REKREACIJSKI PROGRAM ZA SVAKOGA - JOGA
100. PREDNOSTI I MOGUĆNOSTI PRIMJENE VESLANJA KAO SADRŽAJA SPORTSKE REKREACIJE U DOMICILU I TURIZMU
101. ZDRAVLJE KAO PRIMARNI CILJ KINEZIOLOŠKIH DJELATNOSTI NA SVEUČILIŠTU
102. DVOJNI MODEL RADA I KINEZIOLOŠKA KULTURA
103. SKUP TESTOVA ZA PROCJENU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI TENISAČA
104. KVADRAT - TLOCRTNI LIK U POUČAVANJU PLESNIH STRUKTURA
105. RASPOLOŽIVO VRIJEME KAO ČIMBENIK UČINKOVITOSTI VJEŽBANJA
106. INTERES STUDENATA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U OSIJEKU ZA NASTAVU TZK
107. ANALIZA RADA ŠPORTSKIH JUDO ŠKOLA GRADA ZAGREBA (u razdoblju od 1998. do 2002.g.)
108. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA – ZDRAVLJE ZA CIJELI ŽIVOT
109. PROGRAM RADA LJETNOG VATERPOLSKOG KAMPA
110. TIPOVI TRENINGA S TERETOM
111. TERENSKI TESTOVI ZA PROCJENU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI ZA STRELJAČKE SPORTSKE ŠKOLE
112. PROGRAMIRANJE RADA U NASTAVI PLANINARENJA ZA STUDENTE PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA
  POPIS AUTORA KOJI SU OBJAVILI RADOVE U ZBORNIKU 11. LJETNE ŠKOLE KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE
 
Korisni sadržaji
Kodeks kineziologa Hrvatske Kodeks kineziologa Hrvatske