Naslovnica
AKTUALNOSTI
Stručna periodika
Stručni i znanstveni skupovi
Aktivnost udruga
USTROJ SAVEZA
Skupština
Upravni odbor
Predsjednik
Tajnik
Nadzorni odbor
Sud časti
Ljetna škola kineziologA
20. ljetna škola
Naših 20 godina
ZBORNICI RADOVA
FIEP BOOK
PRIZNANJA SAVEZA
Zaslužni kineziolog
Zahvalnica
Diploma
Ostala priznanja
Kontakti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FEDERATION  INTERNATIONALE   D'EDUCATION PHYSIQUE
Naslovnica : Zbornici radova : 20. ljetna škola
 
SADRŽAJ

  NASLOVNICA
  IMPRESUM
  SADRŽAJ
1. PHYSICAL EDUCATION, MOVEMENT AND PHYSICAL LITERACY IN THE 21st CENTURY: PUPILS’ COMPETENCIES, ATTITUDES AND BEHAVIOURS
2. ŠKOLSKI ŠPORT U HRVATSKOJ I ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE
3. PHYSICAL ACTIVITY, PHYSICAL FITNESS AND HEALTH AMONG PRESCHOOL AGE CHILDREN IN LITHUANIA
4. UTJECAJ VJEŽBANJA NA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA
5. RAZLIKE U STRUKTURI SLOBODNOG VREMENA IZMEĐU UČENIKA URBANIH I RURALNIH PODRUČJA
6. OBESITY AND ASSOCIATED HABITS AMONG SCHOOL CHILDREN FROM MANAUS
7. SELECTED SOMATIC INDEXES OF THE UNDERGRADUATES
8. SPRINTERSKO TRČANJE DJECE MLAĐE ŠKOLSKE DOBI
9. RODITELJSKA POTPORA DJEČACIMA U INDIVIDUALNIM I EKIPNIM SPORTOVIMA
10. CHANGES IN FUNDAMENTAL MOVEMENT SKILLS CAUSED BY A GYMNASTICS TREATMENT IN PRESCHOOLERS
11. USVAJANJE MOTORIČKIH VJEŠTINA KROZ IGRU I POLIGONE
12. PHYSICAL EDUCATION AND INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES ACCORDING TO THE UNITED NATIONS CONVENTION (2006-2011)
13. EFFECTS OF AN EXTRA-CURRICULAR PHYSICAL EDUCATION PROGRAMME ON CHILDREN AND YOUNG ADULTS’ MOTOR PERFORMANCE
14. SCHOOL MANAGERS’ OPINIONS ABOUT PHYSICAL AND SPORT EDUCATION OF BOYS AND GIRLS
15. ANALIZA DINAMIKE PROCESA UČENJA NEKIH GIMNASTIČKIH ZNANJA IZ PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
16. NEGOTIATING GENDER ISSUES AND PHYSICAL ACTIVITY IN SCHOOL YARDS
17. THE DEVELOPMENT OF QUALITY PHYSICAL EDUCATION RESPECTING ALL LEVELS OF ABILITY AND GENDER EQUALITY
18. PUPILS’ ROLE IN THE APPLICATION OF MORE EFFICIENT DIDACTIC AND METHODOLOGICAL PROCEDURES IN PE TEACHING
19. ANALIZA RAZLIKA FUNKCIONALNIH KARAKTERISTIKA STUDENTICA UPORABOM TRI RAZLIČITE SPRAVE ZA DOZIRANO OPTEREĆENJE
20. KINEZIOLOŠKA PARADIGMA KOMPETENCIJA UČENIKA U 21. STOLJEĆU
21. RAZLIKE MORFOLOŠKIH I FUNKCIONALNIH ZNAČAJKI UČENIKA U ODNOSU NA URBANO – RURALNU PRIPADNOST
22. PRIMJENA MINI RUKOMETA U NASTAVI TZK-A I ŠKOLSKOM SPORTU
23. OPTEREĆENJE VJEŽBANJA TIJEKOM PROVEDBE RAZLIČITIH SADRŽAJA U PRIPREMNOM DIJELU SATA TZK
24. RAZLIKE U NEKIM ANTROPOLOŠKIM OBILJEŽJIMA
UČENIKA S OBZIROM NA URBANO – RURALNU PRIPADNOST
25. INCREASING THE PRECISISION OF MOTOR ABILITY ESTIMATES
26. THE LEVEL OF PHYSICAL FITNESS COMPETENCE IN STUDENTS OF THE FACULTY OF TEACHER EDUCATION
27. MOTION EFFICIENCY AND FUNCTIONAL ABILITY OF UNDERGRADUATES
28. ODNOS DIMENZIJA LIČNOSTI ADOLESCENATA I OCJENA U TJELESNOM ODGOJU
29. KOMPARACIJA ALGORITAMA ODABIRA VARIJABLI REGRESIJSKOG MODELA U KINEZIOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA
30. VALUES, BELIEFS AND CHANGING PHILOSOPHIES –UNDERGRADUATE STUDENTS’ PERCEPTIONS OF PHYSICAL EDUCATION
31. THE COMPARISON OF PHYSICAL FITNESS OF 13-YEAR-OLD STUDENTS FROM LJUBLJANA AND BELGRADE
32. NO GYM OR E-GYM?
33. FIZIOLOŠKI PROCESI PRI MODIFICIRANOM NAČINU HRVANJA
34. MODEL FOR PHYSICAL EDUCATION CONTENT STANDARDS AT EARLY STAGES OF PRIMARY EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
35. PRILOG ANALIZI PROVOĐENJA PROGRAMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE KOD DJECE MLAĐE ŠKOLSKE DOBI
36. RAZLIKE U KOMPETENCIJAMA U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U NEKIM ZEMLJAMA EUROPE
37. ANTROPOLOŠKA OBILJEŽJA SREDNJOŠKOLACA KAO SPOLNI DIMORFIZAM
38. STUDY OF MOTION ACTIVITIES OF UNDERGRADUATES AND THE POSITION OF THESE ACTIVITIES IN THE STRUCTURE OF FREE TIME ACTIVITIES
39. BODY PROPORTIONS OF TURKISH PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS STUDENTS
40. GROWTH PATTERNS IN YOUNG ITALIAN STUDENTS: A LONGITUDINAL STUDY
41. SAT TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U FUNKCIJI RAZVOJA SNAGE
42. KOMPETENCIJE U TJELESNOM I ZDRAVSTVENOM ODGOJNO OBRAZOVNOM PODRUČJU: PROCJENA UČENIČKE TRENUTAČNE OSPOSOBLJENOSTI
43. SKALA STAVOVA PREMA ALKOHOLU U SPORTU
44. VOCATIONAL QUALIFICATION AND TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS AT THE NATIONAL SPORTS ACADEMY IN BULGARIA
45. DOCTORAL STUDY OF KINESIOLOGY – THE IMPLEMENTATION OF BIOMEDICAL SUBJECTS IN THE STUDY CURRICULUM
46. PLIVAČI I NEPLIVAČI U OSNOVNOJ ŠKOLI „IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ” U STRIZIVOJNI (OSVRT NA UČENIKE OD 5. DO 8. RAZREDA)
47. LOŠE DRŽANJE TIJELA I DEFORMACIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI „IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ” U STRIZIVOJNI (OSVRT NA UČENIKE OD 5. DO 8. RAZREDA)
48. SPORTSKI ODGOJ U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
49. KOMPETENCIJE U TJELESNOM I ZDRAVSTVENOM ODGOJNO-OBRAZOVNOM PODRUČJU: UČENIČKA PROCJENA VAŽNOSTI
50. STUDY OF THE PHYSICAL EDUCATION, THE ASSESSMENT SYSTEM AND THE PARENTS’ HOPES CONCERNING THIS SCHOOL SUBJECT AT PRIMARY SCHOOL LEVEL
51. PSIHOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U HRVATSKOJ
52. TJELESNA AKTIVNOST KOD UČENIKA STARIJE ŠKOLSKE DOBI
53. SCHOOL PE AND SPORT IN HUNGARY IN THE 21st CENTURY
54. UVODNI DIO SATA TZK: RAZLIKE U FIZIOLOŠKOM OPTEREĆENJU VJEŽBANJA TIJEKOM PROVEDBE RAZLIČITIH SADRŽAJA
55. DIFFERENCES IN STRENGTH PERFORMANCES BETWEEN GROUPS OF 7-YEAR-OLD MALE MACEDONIAN STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF EXPLOSIVE STRENGTH ABILITIES
56. MJESTO STANOVANJA PREDIKTOR SPOLNOG DIMORFIZMA NEKIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI U PRIMARNOJ EDUKACIJI
57. COMPARISON OF THE STATE OF SPORTS FACILITIES IN BRATISLAVA GRAMMAR SCHOOLS BETWEEN 1990 AND 2010
58. DIAGNOSTIC POSSIBILITIES OF MOTOR FITNESS IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN
59. THE COMPARISON OF THE INFLUENCE OF ATTENTIONAL-FOCUS ON THE CENTER OF MASS DISPLACEMENT OF BODY DIFFERENT SEGMENTS IN BASKETB ALL SET SHOT
60. EFFECT OF ATTENTIONAL-FOCUS OF FEEDBACK AND GOAL SETTING ON LEARNING OF BASKETBALL SET SHOT
61. ANALYSIS OF THE CAPACITY OF MOVEMENT DIFFERENTIATION IN ITALIAN PRIMARY SCHOOL CHILDREN
62. STANDARDS AND COMPETENCES – A NEW CORE CURRICULUM FOR PHYSICAL EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN LUXEMBOURG
63. EFFECTS OF HIGH AND LOW AEROBICS PROGRAMME ON MOTOR ABILITIES OF THE EIGHTH GRADE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
64. RELATIONSHIP AMONG THE DIFFERENT BODY FAT MEASURING METHODS
65. IKONA KINEZIOLOGA
66. PROVJERA METRIJSKIH KARAKTERISTIKA SKALE K1 STAVA PREMA SPORTOVIMA NA UZORCIMA ZAGREBAČKIH MATURANATA I MATURANTICA
67. NASTAVA TJELESNOG ODGOJA NA SVEUČILIŠTU U ODNOSU NA BOLONJSKU DEKLARACIJU
68. REALISING AN IDEAL IMAGE OF A SPORTS STUDENT
69. MOTIVATION OF FEMALE SECONDARY STUDENTS TOWARDS PARTICIPATION IN PHYSICAL ACTIVITIES IN HONG KONG
70. DIFFERENCES IN HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS STATUS AMONG ELEMENTARY SCHOOL GIRLS IN CROATIA
71. KEY COMPETENCES OF CZECH STUDENTS IN PE LESSONS WITH DIFFERENT CONTENT
72. MOTIVACIJA ZA ANGAŽIRANJEM, POSTIGNUĆA U NASTAVI TJELESNOG ODGOJA I DOB UČENIKA
73. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI
74. MEĐUPREDMETNA PROJEKTNA NASTAVA U SVRHU STJECANJA OSNOVNIH ZNANJA I RADNIH NAVIKA
75. NOVIJI NASTAVNI PROSTORI I POMAGALA U SVRHU UNAPREĐENJA KOMPETENCIJA UČENIKA
76. POVEZANOST KVALITATIVNE I KVANTITATIVNE PROCJENE BIOTIČKIH MOTORIČKIH ZNANJA
77. IMPROVING THE BIATHLON JUNIOR ATHLETE PERFORMANCES BY OPTIMIZING THE TECHNICAL TRAINING FOR THE SHOOTING EVENT
78. TENIS U ŠKOLE
79. UTJECAJ BAZIČNIH I SPECIFIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA PRECIZNOST ŠUTIRANJA U RUKOMETU
80. MOGUĆNOST PRIMJENE NEFORMALNOG I INFORMALNOG OBRAZOVANJA U STUDENTSKIM SPORTSKIM UDRUGAMA I SAVEZIMA
81. EXTRA-CURRICULAR PHYSICAL ACTIVITY EFFECT ON GIRLS WITH POOR PHYSICAL FITNESS
82. INTERRELATIONS OF PUPILS’ PHYSICAL DEVELOPMENT, FUNCTIONAL CONDITION AND PHYSICAL COMPETENCE
83. VESTIBULAR STIMULATION AND CARDIOVASCULAR CHANGES IN 10-12-YEAR-OLD RHYTHMIC GYMNASTS
84. THE ANALYSIS OF GAME PERFORMANCE OF GOALKEEPERS IN THE U19 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS QUALIFIER MATCHES
85. OMJER RESPIRACIJSKE IZMJENE KOD DJEVOJČICA: LONGITUDINALNA STUDIJA
86. TENIS KAO ŠKOLSKI SPORT
87. KOMPARACIJA NEKIH POKAZATELJA OPĆE I SPECIFIČNE KOORDINACIJE MLADIH RUKOMETAŠICA I RUKOMETAŠA U ŠKOLSKOM SPORTU
88. KONZUMACIJA ALKOHOLA KOD SPORTSKIH TRENERA
89. ANALIZA SPORTSKIH POSTIGNUĆA VISOKOŠKOLSKIH EKIPA STUDENTICA NA NATJECANJIMA SVEUČILIŠNOG PRVENSTVA U ZAGREBU
90. ELEMENTARY SCHOOL PUPILS’ INVOLVEMENT IN SPORTS IN SERBIA
91. RELATIONSHIP BETWEEN RHYTHM AND LEARNING ALPINE SKIING TECHNIQUE
92. UTJECAJ ODREĐENIH ANTROPOMETRIJSKIH VARIJABLI NA REZULTAT U BACANJU KUGLE KOD UČENIKA NA UZRASTU OD 13 DO 14 GODINA
93. STRUKTURA ANTROPOMETRIJSKIH MJERA KOD UČENIKA NA UZRASTU OD 13 DO 14 GODINA
94. THE BASICS OF THE EDUCATIONAL SYSTEM IN FINLAND
95. POSTIGNUĆE U SPORTU I BAVLJENJE SPORTOVIMA ZAGREBAČKIH MATURANATA I MATURANTICA
96. RELACIJE IZMEĐU BAZIČNE I SPECIFIČNIH MANIFESTACIJA AGILNOSTI U RUKOMETU
97. FROM PERFORMANCE-ORIENTED TO COMPETENCE-BASED PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM IN SLOVAKIA
98. RAZLIKE U ANTROPOLOŠKIM OBILJEŽJIMA UČENIKA PETIH I ŠESTIH RAZREDA U REDOVITOJ NASTAVI I UČENIKA UKLJUČENIH U ŠKOLSKI ŠPORT U GOSPIĆU
99. PRIMJENA RAGBIJA U ŠKOLSKOM SPORTU
100. ROLE OF SCHOOL SPORT IN THE EDUCATION OF THE YOUTH
  Authors / autori
 
Korisni sadržaji
Kodeks kineziologa Hrvatske Kodeks kineziologa Hrvatske