Naslovnica
AKTUALNOSTI
Stručna periodika
Stručni i znanstveni skupovi
Aktivnost udruga
USTROJ SAVEZA
Skupština
Upravni odbor
Predsjednik
Tajnik
Nadzorni odbor
Sud časti
Ljetna škola kineziologA
20. ljetna škola
Naših 20 godina
ZBORNICI RADOVA
FIEP BOOK
PRIZNANJA SAVEZA
Zaslužni kineziolog
Zahvalnica
Diploma
Ostala priznanja
Kontakti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FEDERATION  INTERNATIONALE   D'EDUCATION PHYSIQUE
Naslovnica :: Ljetna škola kineziologije
 
Na 6. kongresu Fiep-a Europe dodijeljene su nagrade Europskog Fiepa
VIŠE...

Izvješće o organizaciji 6. Kongresa Fiep-a Europe
IZVJEŠĆE...

6. KONGRES FIEP-a EUROPE / 6TH FIEP EUROPEAN CONGRESS
ZBORNIK RADOVA / PROCEEDINGS BOOK

 
Malo atmosfere s kongresa 
 
Korisni sadržaji
Kodeks kineziologa Hrvatske Kodeks kineziologa Hrvatske