Novosti

V ažne obavijesti

Poštovani članovi,
Zbog pandemije virusa SARS-CoV-19, Organizacijski odbor 29.Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske je predložio, a Upravni odbor Hrvatskog kineziološkog saveza prihvatio, da se 29. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske „odgodi“, a da se rok za prijavu radova produži do 15.6.2020.

Zbog pandemije virusa SARS-CoV-19, Upravni odbor Hrvatskog kineziološkog saveza odlučio je da se natječaj za sufinanciranje projekata HKS odgodi za 2021. godinu.

29. Ljetna škola kineziologa republike Hrvatske održati će se u Zadru od 24. - 27. 06. 2020. s temom: "Pedagoške kompetencije u kineziologiji"

Prva informacija – letak

O bjava natječaja za sufinanciranje programa za razvoj programa nastavnog i trenažnog procesa u području edukacije, sporta, sportske rekreacije, kineziterapije i zdravstvene kineziologije u 2020. godini s uputom za predlagatelje i natječajnom dokumentacijom.


Napomena: svi korisnici prethodnih natječaja za sufinanciranje programa, a koji nisu podnijeli izvješća o utrošenim sredstvima, ne mogu aplicirati na objavljeni natječaj.

 Tekst natječaja   

 Obrasci za natječaj   

 Upute predlagateljima